Курсова з баскетболу - методика та послідовність швидкості кидків м'яча в кошик однією і двома руками на уроках фізичної культури з учнями старшого шкільного віку.

Методика та послідовність швидкості кидків м'яча в кошик однією і двома руками на уроках фізичної культури з учнями старшого шкільного віку

ВСТУП
РОЗДІЛ № 1. ОСНОВИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА БАСКЕТБОЛУ
1.1. Характеристика баскетболу, як засобу фізичного виховання
1.2. Характеристика, класифікація й значення кидків у сучасному баскетболі
1.3. Вимоги до сучасних кидків і методика початкового навчання
1.4. Схема рухової дії під час кидка в кошик
1.5. Сили, що викликають рухову дію, їх походження і взаємодія
РОЗДІЛ № 2. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ КІДКІВ М’ЯЧА В КОШИК
2.1. Завдання для формування та вдосконалення умінь і навичок при виконанні кидків м’яча в кошик
2.2. Методи і прийоми навчання техніки кидка м’яча в кошик
2.3. Вправи - ??гри при навчанні кидків в кошик
2.4. Завдання для розвитку рухових якостей при навчанні техніці кидків в кошик
РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
3.1. Основні завдання та процедура експерименту
3.2. Організація дослідження
ВИСНОВОК
ЛІТЕРАТУРА

Фрагмент № 1

ВСТУП

Актуальність. У сучасному житті усе більше використання занять фізичними вправами спрямовано не на досягнення високих результатів, а на підвищення їхнього оздоровчого впливу на широкі маси населення. Для рішення цієї глобальної проблеми найбільш ефективними засобами є, насамперед, спортивні ігри [ Матвєєв Л.П, 1991].
Сучасний баскетбол перебуває в стадії бурхливого творчого підйому, спрямованого на активізацію дій, як у нападі, так і у захисті.
Баскетбол є одним із засобів фізичного розвитку й виховання молоді [Портнов Ю.М., 1997].
Відповідно до комплексної програми фізичного виховання школярів [Матвєєв Л.П., 1995] баскетбол є одним із засобів фізичного виховання. Техніка гри в баскетбол різноманітна. Найважливішим технічним прийомом - кидки. Від точності кидка, в остаточному підсумку, залежить успіх у грі. Кидком м'яча школярі починають навчатися в 6-х класах. Однак, ми не знайшли дані літератури, що відбивають рівень навченості школярів кидкам, які вивчаються по шкільній програмі.
Знання рівня навченості й динаміки становлення техніки кидка дозволить учителям підбирати й використовувати в уроці засоби, що забезпечують навчання на більш високому рівні.
Не зважаючи на чималі позитивні зміни в розвитку баскетболу в світі, існують серйозні проблеми, що гальмують його розвиток та знижують красу самої гри. Це такі проблеми: технічна підготовленість гравців, невисока ефективність дистанційних кидків, тактична та психологічна підготовка, рівень втомленості та його вплив на ігрові дії. Перелічені проблеми пов’язані з відсутністю високоякісного наукового обґрунтування та недостатньо вивченими або зовсім не освітленими деякими аспектами, пасивністю тренерів-викладачів, що працюють на різних рівнях національного баскетболу.
За думкою провідних фахівців спортивної науки, вже вичерпані можливості підвищення об’єму і інтенсивності тренувальних навантажень. Головне тепер – розумне їх дозування, вміле планування, раціональне розширення функціональних можливостей організму спортсмена [7-10].
Кидок м’яча у кошик є вершиною ігрових дій, йому “підкорена” вся діяльність гравців при організації гри. Вся тренувальна робота, в усіх її формах спрямована на кращу підготовку спортсменів з метою полегшення умов подолання цілі [1-2].
Мета роботи: вивчення питань рівня навченості учнів 10 -их класів техніці виконання кидка однією рукою від плеча з місця та двома руками зверху.
Об'єкт дослідження - навчальний процес учнів на уроках фізичної культури по баскетболу.
 Предмет дослідження - у роботі вивчалася ефективність засобів навчання й рівень навченості учнів 10 -их класів на уроках фізичної культури.
Завдання дослідження:
1. Виявити динаміку показників влучення при кидках однією рукою від плеча та двома руками зверху з місця.
2. Виявити технічні помилки в техніці кидків в учнів 10 -их класів при вивченні баскетболу.
 Гіпотеза. У нашій роботі я виходив із припущення про те, що кидок однією рукою є ефективнішим способом взяття кільця при виконанні кидка з місця і корегування навчального процесу на основі виявлення й наступного виправлення помилок, підвищить ефективність процесу навчання кидкам у баскетболі.

Фрагремнт № 2

1.2. Характеристика, класифікація й значення кидків у сучасному баскетболі

Сучасна тенденція гри визначає спрямованість технічної підготовки. Високих результатів можна досягти тільки при високому рівню технічній підготовленості гравців. Для цього баскетболіст повинен:
1) володіти відомими сучасному баскетболу прийомами гри й уміти здійснювати їх у різних умовах;
2) уміти сполучити прийоми один з одним у будь-якій послідовності в різних умовах гри. Різноманітність дій, сполучаючи різні прийоми в умовах єдиноборства із супротивником;
3) володіти комплексом прийомів, якими в грі доводитися користуватися частіше, і виконувати їх з найбільшим ефектом;
4) постійно удосконалювати прийоми, поліпшуючи загальну погодженість і швидкість їхнього виконання.


У баскетболі успіх команди забезпечує точний завершальний кидок. Донедавна, та й у справжні дні основний засіб нападу – це кидок однією рукою зверху в стрибку. У змаганнях найсильніших чоловічих команд миру до 70% всіх кидків із гри виконуються саме цим способом, з різних дистанцій[30].
Основні характеристики кидка. Говорячи про кидки в баскетболі, варто мати на увазі три основних їх характеристики - види кидка, стиль і техніку, що розуміється тут як організаційну структуру рухів при кидку.
Баскетбольні снайпери відрізняються в стилях, у різновиді кидків. Але вони не відрізняються в основах техніки - біомеханічних принципах рухів - рук, ніг, тулуба при напрямку м'яча точно в кошик. Основи техніки, такі як робота ніг, тримання м'яча й напрямок ліктя руки, що кидає, не однакові у різних снайперів.
Кидки в кошик - найважливіший елемент у баскетболі. Щоб виграти матч, команда повинна перевершити супротивника в рахунку, а це досягається при більш точних кидків. Всі інші прийоми гри служать створенню умов для оволодіння кошиком. Щоб приносити користь команді, кожний гравець повинен уміти влучно вражати кошик[28]...

Фрагмент № 3

2.2. Методи і прийоми навчання техніки кидка м’яча в кошик

Для стабілізації рухових навичок з метою підвищення результативності при виконанні кидків багато фахівців (А. ??Я. Гомельський, А. Д. Леонов, Ю. І. Львова, С. Максименко та ін) рекомендують такі методичні прийоми [11]:
1) Виконання по 100 кидків на кожному тренувальному занятті;
2) Виконання кидків тимчасовими відрізами (за 5, 10, 15 хвилин).
3) Особисто-командні змагання по різновидам кидків;
4) Виконання різних видів кидків після різних ігрових прийомів: кидків з гри, ведення м'яча і т.д.
Юнаки старших класів повинні кидати з відстані близько 3,6 м від кільця, яке встановлюється на висоті близько 2,75 м.
Більшість вправ, які використовуються при формуванні техніки досить складні, а для більшості і не знайомі. Необхідний правильний показ. Практика показує, що одноразова демонстрація досліджуваного елемента недостатня. Непогано залучати для показу складних елементів гравців збірної з баскетболу. При початковому вивченні не можна допустити елемент змагання серед учнів, так як це може призвести до помилок у техніці. Багато руху необхідно починати вивчати без м'яча. Наприклад, такі елементи як кидок, передача м'яча, повороти. Не можна проводити навчання в кінці заняття або після вправ вимагають значного напруження м'язових зусиль і уваги. Застосування ігор та естафет з використанням раніше вивчених елементів дозволить глибше закріпити пройдений матеріал. Викладач може успішно вирішувати поставлені завдання, застосовуючи різні методичні прийоми і раціональні способи організації. При цьому необхідно вирішити два завдання: підвищити якість навчання і досягти оптимальної фізичного навантаження на занятті.
Досягнення запланованих результатів багато в чому залежить від підбору підвідних і спеціальних вправ, широкого використання наочних посібників і технічних засобів навчання. Також у процесі закріплення пройденого матеріалу необхідно використання великого обсягу вправ змагального характеру.
При вдосконаленні, природно, необхідно поєднання різноманітних завдань і велику увагу приділяти інтегральної підготовки.
Нижче наведена приблизна послідовність вивчення елементів баскетболу. У залежності від умов роботи викладач на основі цієї послідовності може сам підібрати різноманітні вправи та естафети для оволодіння технічними прийомами і застосування їх на великій швидкості.
У навчально-тренувальному процесі груп застосовуються такі вправи для відпрацювання техніки та результативності кидка м’яча в кошик [10]:
1) кидки між виконанням різних ігрових вправ;
2) кидки із завданням потрапити два або три рази поспіль;
3) кидки з завданням якомога більше попадань поспіль;
4) кидки із застосуванням м'ячів різної ваги і діаметра: баскетбольні, волейбольні, гандбольні, футбольні;
5) кидки із закритими очима;
6) кидки з різних вихідних положень: стоячи, сидячи, стоячи на колінах і т.д.,
7) кидки, наближені до ігрової обстановці, після промаху - прискорення до протилежної лицьової лінії і назад, згинання, і розгинання рук в упорі лежачи і т.д.

Фрагмент № 4

ВИСНОВОК

З вищенаведеного хочеться зробити наступні висновки: по-перше, баскетбол залишається однієї з найкращих ігор у закритих приміщеннях для розвитку майже усіх фізичних якостей та кондицій учнів: витривалості, міцності, швидкості, гнучкості, прицільності, швидкості мислення тощо. По-друге, більшість шкіл в Україні мають достатню матеріально-технічну базу для проведення гри в баскетбол як в закритому приміщенні, так і на відкритих майданчиках.
Провівши даний експеримент результати свідчать, що найбільш ефективними кидками є кидок однією рукою від плеча. Хоча результати кидків двома руками теж є ефективними і цей спосіб взяття кошика також необхідно освоїти и розвивати, оскільки цей спосіб частіше використовується під час щільної опіки гравця. Що часто буває під час гри в баскетбол.
Кидок однією рукою від плеча - не тільки спосіб добування очок, а й є найефективнішим способом попасти м’ячем в кошик. До того ще й засіб психологічного впливу на супротивника. Але успіх у таких кидках може принести тільки систематична тренування в них.
Урок щодо вдосконалення кидків будується так. Займаються розбивають на групи-за кількістю щитів у залі. У кожної групи, наприклад, по два м'ячі. За сигналом перші гравці груп кидають по кільцю. Після виконання двох кидків гравець встає в кінець своєї колони. Через певний час за сигналом тренера групи переміщаються за годинниковою стрілкою до сусіднього щиту і продовжують виконувати вправу, вважаючи кількість кидків і влучень. Пройшовши всі щити в залі, учні доповідають учителю, скільки разів вони кидали і скільки потрапляли у кошик. Цифри учитель записує.
Завдання в заочному змаганні кидків може бути різне. Наприклад, хто з 500 або 1000 кидків потрапить найбільшу кількість разів. Коли закінчиться одна серія з 500 кидків і визначиться переможець, можна почати другу серію і т. д. Таким чином, до кінця навчального року учитель ясно уявить собі, наскільки успішно йде освоєння кидка, у хлопців змагання викличе більший інтерес до кидків , ніж тренування без урахування результатів.

Формат:
doc или docx - по бажанню
Сторінок;
39
Мова:
Украинска
Доставка:
По елекронній почті
Гарантії:
Ви можете заказати скорочений варіант для ознайомлення. Скорочений варіант курсової роботи є підтвердженням того, що дана робота є в базі даних сайта. Після оплати роботи ви отримаєте курсову роботу на ваш email, який ви вказали. Зі своєї сторони гарантуємо що ви отримаєте курсову роботу. Так як інше суперечить здоровому смислу та розвитку сервісу.
Ціна роботи:
160грн
Оплата
Оплатити можна WebMoney, або на карту VISA
Увага:
Розміщення змісту роботи чи її частин на других сайтах є порушенням авторських прав!!!

Просмотров: 8364

Правила перепечатки

Дякую за репост: