Курсова робота про види візичних навантажень та їх значення у вихованні школярів

Види фізичних навантажень та їх призначення у вихованні школярів

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ I. ФОРМА РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ З УЧНЯМИ ТА ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ
1.1. Урок як основна форма фізичного виховання дітей
1.2. Щільність уроку як умова досягнення необхідного навантаження
1.3. Функціональні можливості організму людини
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
РОЗДІЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИЧНИХ НАВАНТЕЖЕНЬ ТА їХ ВИДИ
2.1. Способи регулювання навантаження на уроках фізичного виховання.
2.2. Види фізичних навантажень, їх інтенсивність
2.3. Втома, локалізація та механізми виникнення втоми після фізичного навантаження
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
ВИСНОВОК
ЛІТЕРАТУРА

Фрагмент № 1

ВСТУП

Актуальність. У державній системі виховання підростаючого покоління чинне місце посідають нові підходи до створення більш ефективної системи фізичного виховання. Це відзначено в низці програмно-нормативних документів, передусім у цільовій комплексній програмі “Фізичне виховання – здоров’я нації” (1998).
Проблема зміцнення здоров’я дітей є одним з головних завдань нашого суспільства. Наскільки успішно вирішується питання фізичної підготовленості в ранньому шкільному віці, настільки залежить стан здоров’я, фізичний розвиток, працездатність, успіхи у навчанні та спорті дітей більш старшого шкільного віку (А.А. Гужаловський, 1988; В.І. Завацький, 1994; О.С. Куц, 1997; Е.С. Вільчковський, 1998; Т.Ю. Круцевич, 1999 та ін.)
Поряд з цим, заходи, що вживаються на державному рівні з метою покращення фізичного стану школярів не забезпечать позитивних зрушень без пошуку шляхів оптимізації фізичного виховання в загальноосвітній школі. При цьому побудова тренувального процесу повинна опиратись на закономірності розгортання пристосувальних реакцій організму дітей до фізичних навантажень (Аршавский И.А., 1982; Зимкин Н.В., 1984; Матвеев Л.П., Меерсон Ф.З., 1984; Мосійчук Л.В., 2004).
Організація повноцінної фізичної підготовки вимагає адекватної всебічності фізичних навантажень для розвитку усіх рухових функцій організму...

Об’єкт дослідження – фізичне навантаження у школярів.
Предмет дослідження – навчання учнів руховим умінням та навичкам на уроках фізичної культури з використанням навантажень різних обсягів рухової активності.
Мета дослідження – проаналізувати дозування навантаження у процесі фізичного виховання дітей загальноосвітньої середньої школи...

Фрагремнт № 2

2.3. Способи регулювання навантаження на уроках фізичного виховання.

Регулювати навантаження необхідно через певний час після початку виконання вправ і нагромаджуються протягом уроку. Особливо уважно (з відомих причин) контролюйте хід занять і стан підлітків 12-15 років та учнів, що мають відхилення від нормального стану здоров'я. За перших ознак перевтоми треба негайно знизити навантаження, дати уч­ням змогу відпочити. Якщо відсутні будь-які ознаки втоми, доцільно збільшити навантаження. У практиці користуються відповідними прийома­ми його регулювання. Найбільш ефективними і доступними на уроці фізичної культури можна вважати такі прийоми:
• кількість повторень вправи. Збільшення кількості повторень сприяє підвищенню навантаження, але цим прийомом можна кори­стуватися, поки рівень підготовленості школяра невисокий. ЗІ збіль­шенням тренованості цей прийом стає неефективним, бо потребує значних витрат часу, а вчитель дорожить кожною хвилиною;
• амплітуда виконання вправ. Рухи завжди складніше виконувати з повною амплітудою, тому педагоги часто вдаються до її зменшен­ня. Наприклад, учні одержують завдання: у висі піднімати ноги впе­ред (для формування м'язів черевного пресу). Не всі діти відразу змо­жуть піднести ноги, і вчитель рекомендує їм зігнути ноги в колінах (зменшити амплітуду) до такого кута, коли виконання названої впра­ви стане можливим. Амплітуду, звичайно, можна і збільшувати;
• зміна ваги вантажу, який підіймає учень. Крім ваги різноманітних приладів (штанги, кулі, гантелі), вдаються до інших способів обтяження (за допомогою різноманітних мішечків, підв'язок) або зменшення "власної ваги". Останнього можна досягнути, зокрема, при підтягуванні через систему блоків;
• умови виконання вправ. Наприклад, біг по твердій доріжці чи піску, вгору чи вниз дасть різне за величиною навантаження;
• опір партнера і самоопір. Перше досягається під час виконання вправ у парах, друге — під час самостійного виконання вправ з одночасним напруженням м'язів синергістів і антагоністів. Прикладом вправ зі збільшенням самоопору можуть бути стрибки вглибину;
• швидкість виконання вправ. Оптимальна швидкість дає змогу ви­конувати вправи протягом тривалого часу. Підвищення швидкості збіль­шує навантаження і призводить до зменшення кількості виконуваних вправ, але сприяє вихованню прудкості, швидкісної витривалості, швид­кісно-силових проявів. Надмірне вповільнення деяких вправ веде до збільшення навантаження, сприяє розвитку сили, м'язового відчуття і,
як наслідок, удосконалюється здатність учнів управляти руховою дія­льністю. Задля цього, зокрема, виконують повільні присідання;
• час виконання вправ. Учитель дає завдання: бігти протягом 5 хв. Швидкість бігу і довжина дистанції регулюються учнями. Формуєть­ся витривалість, і через кілька занять школяр пробіжить за 5 хв біль­шу відстань;
• тривалість перерв і зміна їхнього характеру перед виконанням наступного завдання;
• ускладнення вправ шляхом їхнього поєднання з іншими вправами (у різних варіантах);
• часткова зміна способу виконання вправ. Наприклад, силові впра­ви можна полегшити незначним махом;
• темп виконання вправ. Збільшення темпу до певної межі позитив­но впливає на організм людини. Водночас надмірний темп порушує структуру вправи і негативно позначається на навчанні;
• вихідне положення. Якщо учні виконують згинання і розгинання рук в упорі лежачи, але кожен раз змінюють положення ніг, підніма­ючи їх на гімнастичну лаву, стіл та ін., то й навантаження в цих спро­бах буде різним.
Пам'ятайте: регулюючи навантаження, можна одночасно користуватися двома-трьома прийомами. Наприклад, змінювати вихідне положення можна з одночасною зміною темпу і обтяження.
Учитель повинен прагнути не просто до збільшення, а до педагогічно виправданого збільшення навантаження. Звичайно, на тренувальних уроках не обійтись без значних навантажень, але під час опанування вправ воно може стати перепоною.

Фрагмент № 3

ВИСНОВОК

Аналіз літератури виявив великий інтерес дослідників до пошуку нових шляхів цілеспрямованої реалізації закономірностей довгострокової адаптації до фізичних навантажень як однієї з найголовніших умов задоволення таких людських потреб, як підвищення продуктивності рухової діяльності та збереження і зміцнення здоров’я. Найменш дослідженою є проблема формування програми комплексного розвитку фізичних якостей та добору адекватних засобів її реалізації як обов’язкової умови забезпечення довгострокової адаптації організму дітей до фізичних навантажень.
Система тренувальних завдань, спрямованих на всебічний розвиток фізичних якостей, формується за такими керівними положеннями:...

Формат:
doc или docx - по бажанню
Сторінок;
30
Мова:
Украинска
Доставка:
По елекронній почті
Гарантії:
Ви можете заказати скорочений варіант для ознайомлення. Скорочений варіант курсової роботи є підтвердженням того, що дана робота є в базі даних сайта. Після оплати роботи ви отримаєте курсову роботу на ваш email, який ви вказали. Зі своєї сторони гарантуємо що ви отримаєте курсову роботу. Так як інше суперечить здоровому смислу та розвитку сервісу.
Ціна роботи:
170грн
Оплата
Оплатити можна WebMoney, або на карту VISA
Увага:
Розміщення змісту роботи чи її частин на других сайтах є порушенням авторських прав!!!

Просмотров: 8632

Правила перепечатки

Дякую за репост: