Дата публікації: 2013-07-27

Форми організації, особливості методики занять з дітьми дошкільного віку

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1. Місце і роль фізичної культури в загальній системі виховання дітей дошкільного віку
1.2. Способи організації дітей на заняттях з фізичної культури
1.3. Завдання фізичного виховання дітей
1.4. Формування особистості дошкільника в процесі занять фізичними вправами
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
2.1. Фізкультурні заняття – основна форма організованого систематичного навчання дітей рухів
2.2. Специфіка засобів виховання дітей 3-7років
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Фрагмент № 1

ВСТУП

Актуальність. Відомо, що мета фізичного виховання є забезпечення всебічного гармонійного розвитку особистості, формування звички до занять фізичною культурою, як складовою частиною загальної культури[28, 33]. Всебічний розвиток особистості передбачає гармонійне поєднання розумового, фізичного, морального, естетичного, трудового виховання, єдність свідомості і поведінки.
О. Я. Савченко відзначає, що значну роль у фізичному та духовному розвитку дітей, підлітків, юнацтва відіграють заняття фізичною культурою і спортом. Але свою функцію заняття фізкультурою чи спортом виконують лише тоді, коли вся навчально-виховна робота зосереджена про здоров’я та гармонію фізичного та духовного [14].
Питання організації фізичного виховання дітей дошкільного віку були розглянуті в роботах Ш. А. Амонашвілі (1988), А. Д. Леськів (1997), І. Д. Бех (1998), О. Д. Дубогай (2001, 2006), Н. В. Москаленко (2003), О. Кругляк (2004), О. М. Худалій (2007) та інших. Вони стверджують, що одним із напрямків є впровадження у навчально-виховний процес проблемного навчання, яке в першу чергу, засноване на формах організації занять. Автори також вказують, що провідною ідеєю освіти дошкільнят є творчість дітей, яка набувається шляхом використанням фізичних вправ у різних формах організації фізичного виховання в режимі дня. Але проблема використання рухливих ігор, як основної форми організації занять у дошкільному віці, яка сприяє підвищенню фізичного розвитку і фізичної підготовленості до сьогодні залишається недостатньо розробленою.
Таким чином, зважаючи на недостатню розробленість означеної проблеми перед нами постало питання дослідити різні форми організації фізичного виховання особливості методики занять дітей дошкільного віку та прослідкувати їх вплив на рівень фізичного розвитку та рівня фізичної підготовленості майбутніх учнів.
Об’єкт дослідження: фізичне виховання дітей дошкільного віку.
Предмет дослідження: форми організації, методика занять з дітьми дошкільного віку.
Мета роботи: дослідити особливості проведення різних форм роботи з фізичного виховання дошкільнят і визначити їх вплив на рівень фізичного розвитку і фізичну підготовленість до навчання в школі.
Завдання роботи:
1. Визначити сучасні підходи до організації та проведення різних форм занять для дітей дошкільного віку.
2. Вивчити особливості методики проведення різних форм занять з фізичної культури.
3. Дослідити рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості дошкільнят при застосуванні різних форм організації фізичного виховання.

Робоча гіпотеза дослідження полягає у тому, що проведення різних форм занять з фізичного виховання з молодшими школярами буде сприяти збільшенню і покращенню рівня їх фізичного розвитку та фізичної підготовленості.
Наукова новизна роботи полягає у тому, що:
– визначені особливості проведення різних форм фізичного виховання з дітьми дошкільного віку;
– досліджено вплив різних форм організації фізичного виховання на рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості у дітей дошкільного віку.
Практичне значення роботи полягає у використанні даних, отриманих під час написання роботи з фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Фрагремнт № 2

2.2. Специфіка засобів виховання дітей 3 - 7 років

Для вирішення завдань фізичного виховання дошкільнят використовуються різні засоби: гігієнічні фактори, природні сили природи, фізичні вправи та інші. Комплексне використання всіх цих засобів різнобічно впливає на організм, сприяє фізичному вихованню дітей.
Гігієнічні фактори відіграють важливу роль у фізичному вихованні. Вони включають в себе режим дня, занять, сну, неспання, харчування; гігієну одягу, взуття, прибирання групових кімнат, залу, фізкультурних снарядів і посібників.
Здоров'я людини неможливо без правильно, науково-обгрунтованого, повноцінного харчування. Від цього залежить функціонування шлунково-кишкового тракту, енергообмін в організмі. Дитина, що отримує нормальне харчування, росте і розвивається правильно, гармонійно.
Досить тривалий, здоровий сон забезпечує відпочинок і підвищує працездатність нервової системи[24].
Правильне освітлення, відповідно підібрані меблі попереджають захворювання очей, порушення постави.
Дотримання режиму дня і рухова активність привчають дитину до організованості, дисциплінованості, готовності і надалі, в школі, дотримуватися режиму роботи та відпочинку (Е.Я.Степаненкова, 2001).
Природні сили природи (сонце, повітря, вода) підвищують функціональні можливості і працездатність організму. Вони мають величезне значення в загартовуванні організму, тренуванню механізмів терморегуляції. Використання природних факторів у поєднанні з фізичними вправами підвищує обмінні процеси, пристосувальні та захисні функції організму дитини.
Фізичні вправи - специфічний засіб фізичного виховання, використовуване для вирішення оздоровчих, освітніх і виховних завдань. Тому фізичні вправи широко застосовуються в різні періоди життя людини.
Рухи, що входять у різні види діяльності, надають позитивний вплив на організм дитини, якщо дотримується правильна постава, а також дозування фізичного навантаження.
Масаж, впливає на шкіру, впливає на весь організм людини. У шкірі у відповідь на подразнення нервових закінчень виникають судинні рефлекси і розширюються капіляри шкіри, посилюється кровообіг, збільшується тепловіддача. У зв'язку з цим масаж може оберегти організм від перегрівання в жарку погоду[23].

Фрагмент № 3

ВИСНОВОК

Дошкільний вік – це найважливіший період для формування фізичного розвитку. Під впливом різних засобів фізичного виховання (гігієнічних факторів, сил природи, фізичних вправ) зміцнюється здоров'я, поліпшується фізичний розвиток, формуються рухові навички, розвиваються фізичні якості і створюються умови для всебічного розвитку дитини.
Очевидною є величезна роль, яку відіграє фізкультура, спорт і фізичне виховання у людському житті, житті суспільства, цілої країни.
Головною передумовою формування всебічно розвиненої, здорової дитини є достатній рівень рухової активності під час усіх форм організації фізичного виховання (ранкової гімнастики, фізкультурних занять, днів здоров'я, рухливих ігор, фізкультурних пауз і фізкультурних хвилин, спортивних свят і розваг). Це актуалізує необхідність комплексного використання фізичних вправ з метою створення умов для найбільшої рухової активності дитини, доцільної зміни моментів напруження і розслаблення, фізичного навантаження і відпочинку...

Формат:
doc или docx - по бажанню
Сторінок;
47
Мова:
Украинска
Доставка:
По елекронній почті
Гарантії:
Ви можете заказати скорочений варіант для ознайомлення. Скорочений варіант курсової роботи є підтвердженням того, що дана робота є в базі даних сайта. Після оплати роботи ви отримаєте курсову роботу на ваш email, який ви вказали. Зі своєї сторони гарантуємо що ви отримаєте курсову роботу. Так як інше суперечить здоровому смислу та розвитку сервісу.
Ціна роботи:
150грн
Оплата:
Оплатити можна WebMoney, або на карту VISA
Увага:
Розміщення змісту роботи чи її частин на других сайтах є порушенням авторських прав!!!

Автор: Бабич О. М.

Переглядів: 7968

Правила перепечатки

Дякую за репост:

Силка для скачування в форматі Microsoft Word