Дата публікації: 2013-07-07

Індивідуальні та групові дії у захисті, методика їх навчання та удосконалення футболу

ВСТУП
РОЗДІЛ І. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФУТБОЛІСТІВ
1.1. Загальна характеристика особливостей тактики у футболі
1.2. Індивідуальні тактичні дії футболіста
1.3. Групові тактичні дії футболістів
РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФУТБОЛІСТІВ
2.1. Застосування методів моделювання у процесі підготовки команд з футболу
2.2. Удосконалення техніко-тактичної підготовки футболістів з обліком їх особистісних особливостей
РОЗДІЛ ІІІ. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
3.1. Основні завдання та процедура експерименту
3.2. Інтерпретація результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Фрагмент № 1

ВСТУП

Актуальність теми. Гра в футбол в даний час - є не тільки одиним з провідних видів спорту в світі, але й значне соціальне явище! До якого постійно прикута увага мільйонів жителів планети. Своїй популярності, у порівняні з іншими видами спорту, футбол завдячує насамперед видовищності гри, що в свою чергу приходить через тактику гри, яка у свою чергу не можлива без постійного вдосконалення технічних прийомів та тактичних премудростей гри.
Тенденція розвитку футболу свідчать про те, що тактична підготовка футболістів стала головною з поміж всіх видів підготовки спортсменів, оскільки визначає їх цільову спрямованість та зміст роботи, визначає функціональні обов’язки гравців у команді в різних ігрових ситуаціях, сприяє слушності вибору системи гри в футбол, визначає параметри моделей гри в захисті та в нападі. Тактика є основою всієї ігрової діяльності під час зустрічі. Правильно вибрана тактика гри в футбол проти суперника сприятиме перемозі, а невдала - тактика або не реалізована в ході матчу зазвичай приводить до програшу. Тактика включає індивідуальні, групові і командні дії в нападі так і в захисті. З їх допомогою вирішуються завдання, що стоять перед командою, з урахуванням підготовленості суперників, стилю гри і таке інше. На перший план висувається спосіб організації гри в футбол та зміст, що й створює гарну перевагу над розташуванням гравців. Удосконалюють тактичну підготовку, гравці удосконалюють свої вміння гри в футбол, правильно підбирати ту чи іншу тактику в певній ігровій ситуації.
Прогрес согоденного спорту пов’язаний з удосконаленням методики підготовки футболістів високої кваліфікації та забезпеченням їх рівнем підготовленості у відповідності із вимогами сучасного сторту.
Підвищення майстерності гри футболістів, у свою чергу, пов’язане із кваліфікованим навчанням футболу дітей, а згодом і кваліфікованою тактичною підготовкою. Особливе місце підготовки футболістів повинно бути відведене процесу виховання індивідуальної, групової та командної «тактичної грамотності». При сучасному високому рівневі спортивних досягнень тактична підготовленість футболістів та команд в цілому набуває першочергового значення.

Фрагмент № 2

1.2. Індивідуальні тактичні дії футболіста у захисті

Хорошим гравцем може бути той, хто діє на полі зважено, порівнює сили та техніку гри з конкретною ігровою ситуацією, сильними та слабкими сторонами в підготовці суперників. Тому кожний футболіст прагне не тільки вдосконалювати існуючі технічні прийоми й розвивати фізичні якості, але також засвоювати всі відомі тактичні дії в футболі. Перш за все він повинен правильно й вчасно вираховувати вільне місце, блокувати суперника, робити точні передачі своїм гравцям, уміло використовувати обведення і удари по воротам, підтримувати й самому зав'язувати комбінаційну гру й т.д. Одною з головних вимог до тактичної підготовленості футболіста є його вміння підкоряти свої дії інтересам команди, командної тактики, хоча індивідуальні тактичні дії також немало важливі.
До індивідуальних тактичних дій відносяться відкривання й закривання, ведення й обведення, удари по воротам, відбір м'яча. Розучування індивідуальних тактичних дій доцільно проводити в єдності із процесом освоєння технічних прийомів. У протилежному випадку процес освоєння основних технічних прийомів буде формальним і неефективним. [15]...

Фрагмент № 3

2.2 Удосконалення техніко-тактичної підготовки футболістів з обліком їх особистісних особливостей

Рівень майстерності футболістів визначається якістю техніко-тактичної підготовки ще в шкільному віці - в дитячо-юнацькому віці та особистісних особливостей, що забезпечують високу ефективність діяльності гри.
Індивідуальна техніко-тактичної підготовки з урахуванням психологічних характеристик особистості футболіста й змагальної діяльності дозволяє оптимізувати використання засобів та методів підготовки, покращити рівень досягнень футболіста.
Для досягнення високого рівня тактичної підготовленості юних футболістів назріла необхідність вивчення особистісних особливостей, які забезпечують ефективність і надійність виступів у змаганнях. Тому комплексне психолого-педагогічне вивчення індивідуальності спортсмена, дослідження його особистісних особливостей є важливою складовою частиною учбово - тренувального процесу. [2, 97]
Аналіз техніко-тактичних показників гри спортсменів повинен ґрунтуватися на результатах педагогічного спостереження із застосуванням системи запису змагальної діяльності (реєстрація ТТП). Він дозволить одержувати об'єктивні дані про рівень техніко-тактичної підготовленості футболістів, встановлювати характерні риси діяльності кожного гравця й розходження між ними, відповідно до яких варто планувати тренувальну роботу.
У якості найбільше інформативних параметрів, які характеризують ефективність змагальної діяльності, доцільно використовувати показники, що визначають обсяг, різнобічність і точність техніко-тактичних дій. Надійність визначається по даним динаміки ефективності змагальної діяльності в умовах дії факторів, здатних знизити цю ефективність (пропущений гол при рівному рахунку).
Порівнюючи дані по ефективності діяльності спортсменів і психічної напруги, можна досить об'єктивно оцінити діяльність футболістів відповідно до вимог надійності.
Отримані під час досліджень дані (переглянуто більше 70 матчів) показують, що значення показників змагальної діяльності спортсменів значно знижуються в екстремальних умовах (див. малюнок 1.). Насамперед це стосується точності виконання техніко-тактичних дій. Так, у цих умовах відбувається зниження значення показників загальної точності, точності атакуючих і оборонних дій, зменшується індивідуальний внесок гравців у командний коефіцієнт ефективності, а також знижується ефективність реалізації ініціативи.
В екстремальних умовах стає більше низьким показник ігрової активності футболістів і змінюється співвідношення різних техніко-тактичних дій у їхньому загальному обсязі. Число дій оборонної спрямованості збільшується, а атакуючої – зменшується. [2, 106]...

Фрагмент № 4

ВИСНОВКИ

Отже, отримані результати курсової роботи можна узагальнити у таких висновках:
1. Аналіз науково-методичної літератури з футболу показує, що питання методики тактичної підготовки футболістів висвітлюється досить односторонньо, і як правило, автори обмежуються узагальненням досвіду підготовки спортсменів. Проведений аналіз сучасних публікацій засвідчив, що дослідження даної проблеми може доповнити уявлення про закономірності процесу тактичної підготовки футболістів.
2. Найефективними засобами ведення атакуючих тактичних дій є комбінації, які базуються на застосуванні діагональних передач, флангові атаки з низовими, переважно прострільними передачами вздовж лінії воріт у завершальній фазі, різноманітні удари у площину воріт з несподіваною траєкторією польоту м’яча з відстані 25 – 30 метрів як в ігрових ситуаціях, так і при виконанні стандартних положень.

Формат:
doc или docx - по бажанню
Сторінок
35
Мова
Украинска
Доставка:
По электронній пошті
Гарантії:
Ви можете заказати скорочений варіант для ознайомлення. Скорочений варіант курсової роботи є підтвердженням того, що дана робота є в базі даних сайта. Після оплати роботи ви отримаєте курсову роботу на ваш email, який ви вказали. Зі своєї сторони гарантуємо що ви отримаєте курсову роботу. Так як інше суперечить здоровому смислу та розвитку сервісу.
Ціна работи:
70грн
Оплата:
Оплатити можна WebMoney, або на карту VISA
Увага:
Розміщення змісту роботи чи її частин на других сайтах є порушенням авторських прав!!!

Автор: Бабич О. М.

Переглядів: 9986

Правила перепечатки

Дякую за репост:

Силка для скачування в форматі Microsoft Word