Дата публікації: 2012-08-11

Швидкісно-силова підготовка школярів 5-6 класів та їх взаєморозвиток на уроці з легкої атлетики

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ І. ЗНАЧЕННЯ ШВИДКІСТНО – СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ
В ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ
1.1.Швидкісно - силові здібності та їх прояви у дітей та підлітків
1.2.Вікові особливості розвитку швидкої сили
1.3. Місце швидкісно-силової підготовки у фізичному вихованні
школярів
РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ШВИДКІСТНО – СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
2.1. Особливості методики розвитку швидкісно-силових
здібностей у школярів середнього віку
2.2. Обґрунтування розвитку швидкої сили у дітей 5 – 6 класів
РОЗДІЛ ІІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
3.1.Комплекси для розвитку швидкої сили
ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА

Уривок № 1

Актуальність. Відомо, що високий рівень розвитку швидкісно-силових якостей у шкільному віці забезпечує більш ефективне вдосконалення інших рухових здібностей, сприяє вдосконаленню пластичних і трофічних функцій організму, нормалізує діяльність систем кровообігу і дихання, покращує функціонування центральної нервової системи [14, 57,] .
Разом з тим, практика фізичного виховання школярів свідчить про те, що загальна динаміка рухової і особливо швидкісно-силової підготовленості школярів за останні роки не тільки не поліпшується, а й має тенденцію до зниження. Загальний рівень розвитку фізичних якостей явно недостатній як для подальшої спортивної діяльності, так і для успішної майбутньої трудової діяльності в різних областях сучасного підприємництва та виробництва, а так само до служби в армії [24].
Тому наукові дослідження, спрямовані на вдосконалення стану здоров'я дитячого населення, на підготовку школярів до розумової та фізичної праці, захисту Батьківщини набувають особливої ??актуальності. Це викликає необхідність пошуку нових форм, засобів і методів фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи, приведення їх у відповідність до вимог сучасного життя.
Необхідність пошуку нових шляхів організації занять з фізичної культури зі школярами диктується ще й лімітом навчального часу дітей та підлітків, їх перевантаженістю розумовою діяльністю на інших предметах шкільного навчального плану і як наслідок цього - низька загальна рухова активність учнів особливо при виконанні високо інтенсивних рухових дій, що необхідно при реалізації швидкісно-силової підготовки.
У цьому плані вельми актуальним пошук нових методичних підходів у вдосконаленні швидкісно-силових здібностей у школярів в позаурочний час. Одним з можливих шляхів вирішення питання ведеться в організації спеціально спрямованих фізкультурних занять груп продовженого дня (спортивна година) учнів V-VI класів, як віковій групі школярів, заняття з якими швидкісно-силової підготовкою особливо сприятливі.

Уривок № 2

1.3 Місце швидкісно-силової підготовки у фізичному вихованні школярів
Спорт, як відомо, є ефективним засобом підвищення рівня фізичної підготовленості дітей. Існує спорт масовий і вищих досягнень. Між ними діє тісний зв'язок. Спортивні досягнення світового рівня визначають спрямованість масового спорту і породжують прагнення до ранньої спортивної спеціалізації, що, в свою чергу, приводить його до вузькоспеціалізованої спрямованості. Рання спеціалізація в більшості видів спорту недоцільна через труднощі прогнозування схильностей і задатків, що займаються в цьому віці до певного виду спорту. Великий відсів займаються і невисокий ефект роботи спортивних шкіл пов'язаний саме з помилками у відборі та спортивної орієнтації на початковій стадії підготовки спортсменів. Ці висновки зроблені на основі аналізу проведених досліджень В.Г.Нікітушкіним [54].
Вузькоспеціалізована підготовка, перешкоджає правильному формуванню дитячого організму, становленню життєво важливих рухових навичок та розвитку фізичних якостей і раніше засуджувалася провідними фахівцями в галузі фізичного виховання. Спеціалізація в ранньому підлітковому віці також перешкоджає зростанню спортивних результатів при переході в наступну вікову групу, а іноді стає причиною серйозних відхилень у здоров'ї юних спортсменів. Початковий етап занять спортом повинен орієнтуватися на різнобічну фізичну підготовку, спрямовану на гармонійне фізичний розвиток, збагачення рухових вмінь і навичок та створення міцної бази спортивної майстерності.
Ми вправі очікувати приплив повноцінного резерву в тому випадку, якщо будуть умови гарної різнобічної фізичної підготовки, що допомагає подальшому розвитку і вдосконаленню підлітків у спортивній діяльності. Основним завданням на даному етапі є відбір моторно-обдарованих дітей та виявлення їх психомоторного статусу. В результаті такої роботи можна цілеспрямовано впливати на розвиток фізичних якостей, формування навичок і вмінь, створювати сприятливі передумови для подальшої спеціалізації.[22]
Основна спрямованість спортивного тренування на попередньому етапі підготовки - загальна фізична підготовка. Загальна фізична підготовленість є обов'язковою умовою зростання спортивного результату і технічної майстерності майбутніх спортсменів. Чим вище рівень загальної фізичної підготовленості, тим успішніше реалізуються поставлені цілі і завдання.
Багато фахівців вважають, що досягнення високих результатів у різних видах спорту залежать від рівня розвитку швидкісно-силових якостей [13, 51, 54, 57].
Для вдосконалення технічної майстерності роль швидкісно-силової підготовленості є провідною для таких видів спорту, як: спортивні єдиноборства, важка атлетика, легкоатлетичні метання і стрибки, де швидкісно-силова підготовка спрямована на розвиток здатності атлета долати зовнішній опір при максимально швидких рухах [14, 16].

Уривок № 3

2.2. Обґрунтування розвитку швидкої сили у дітей 5 – 6 класів
Активна рухова діяльність спрямованого характеру дітей середнього шкільного віку починається з часу надходження їх у спортивні секції. В цей період рівень їх фізичної підготовленості не відповідає вимогам обраного виду спорту, тому необхідно затратити певний час для того, щоб привести фізичні можливості дітей відповідно до вимог спортивної спеціалізації. З метою скорочення адаптації та термінів підготовки спортивних резервів доцільно ефективніше розподіляти кошти вже на початкових етапах підготовки юних спортсменів [14].
Підготовка організму дитини до систематичним, цілеспрямованим занять в обраному виді спорту - головна мета попереднього етапу розвитку швидкої сили у школярів. Основними завданнями попереднього етапу фахівці вважають:
- Всебічне зміцнення здоров'я дітей, прищеплення їм навичок загартування і дотримання елементарної спортивної гігієни;
- Сприяння гармонійному фізичному розвитку дітей та підлітків, включаючи формування правильної постави й дихання;
- Оволодіння широким спектром рухових вмінь і навичок, що сприяють розвитку всіх фізичних якостей та загальної координації рухів;
- Підвищення витривалості організму і загальної працездатності;
- Створення передумов для подальшого формування спортивних інтересів.
Разом з цим важливим є використання засобів швидкісно-силової спрямованості, так як вони служать основою розвитку фізичних якостей і чинником, що створює сприятливі передумови для кращого оволодіння спортивно-технічною майстерністю у багатьох видах спорту [13, 46, 51, 54].
Такий методичний підхід виправданий і сприяє різнобічному фізичному розвитку дітей і, безсумнівно, виключає форсоване натаскування на спортивний результат.
У результаті цього можна досягти досить високого рівня розвитку швидкісно-силових якостей і створити сприятливі умови для вдосконалення спортивно-технічної майстерності не тільки у видах спорту, що вимагають переважного прояву швидкісно-силових якостей.
Як планомірна організаційна форма підготовки спортивного резерву попередній етап підготовки набуває особливої ??актуальності. Організація і проведення попередньої спортивної підготовки, крім спортивних інтересів, вирішують і загальносоціальні завдання: підвищення рівня фізичної підготовленості дітей і підлітків до того рівня, який відповідає вимогам сучасного суспільства.
Таким чином, проведена фізична підготовка дітей і підлітків повинна сприяти вирішенню завдань, пов'язаних з підвищенням загального рівня фізичної підготовленості, ефективного розвитку основних рухових здібностей школярів, підготовкою та відбором з їх числа найобдарованіших для подальшого спортивного вдосконалення.

Формат:
doc або docx - по бажанню
Сторінок;
35
Мова:
Украинска
Доставка:
По електронній почті
Гарантії:
Ви можете запросити скорочений варіант для ознайомлення. На наявність електронної версії це підтвердження наявності роботи в банку даних. В зв'язку з цим ясно, що після оплати роботи вам обов'язково її отримаєте, так як інше суперечить здоровій сенсу та необхідності розробки сервісу.
Ціна роботи
100грн
Оплатити
Спосіб оплати запитайте у адміністратора
Увага:
Розміщення вмісту роботи та її фрагментів на інших сайтах є порушенням авторських прав.

Автор: Бабич О. М.

Переглядів: 5520

Правила перепечатки

Дякую за репост:

Силка для скачування в форматі Microsoft Word