Дата публікації: 2011-10-21

Ігрові дії

МЕТА: - Ознайомити студентів з вимогами чинних правил до гри з м’ячем

ПЛАН:

1. Гра з м'ячем
2. Послідовне та одночасне торкання до м’яча
3. Характеристики удару
4. М'яч, що перетинає сітку
5. Перенесення рук через сітку
6. Помилки гравця біля сітки
7. Порядок подачі
8. Заслон
9. Обмеження при атакуючому ударі
10. Помилки при блокуванні

ІГРОВІ ДІЇ
9. Стан гри
9.1. М'яч у грі
М'яч знаходиться в грі з моменту здійснення подачі, дозволеної першим суддею.
9.2. М'яч поза грою
М'яч знаходиться поза грою з моменту помилки, що зафіксована свистком одного з суддів; у відсутності помилки з моменту свистка.
9.3. М'яч "в майданчику"
М'яч вважається "в майданчику", коли він торкається його підлоги, включаючи обмежувальні лінії.
9.4. М'яч "за майданчиком"
М'яч вважається "за" коли :
9.4.1. частина м'яча, яка торкається підлоги, знаходиться повністю за обмежувальними лініями;
9.4.2. він торкається предмета за межами майданчика, стелі або людини, що не є учасником гри;
9.4.3. він торкається антен, шнурів, стійок або сітки за межами бокових стрічок;
9.4.4. він перетинає вертикальну площину сітки, цілком або частково знаходячись за межами площини переходу, крім випадку Правила 11.1.2;
9.4.5. він повністю перетинає площину під сіткою.

10. Гра з м'ячем
Кожна команда повиннатрати в межах своєї ігрової зони та простору (крім Правила 11.1.2).
Однак м'яч може бути повернений в гру із-за меж вільної зони.
10.1. Удари команди
Команді надано право максимум на три удари (в додаток до блокування, Правило 15.4.1) для повернення м'яча. Якщо використано більше трьох ударів, команда здійснює помилку «ЧОТИРИ УДАРИ».
Ударами команди рахуються не тільки навмисні удари гравців, але також і ненавмисні контакти з м'ячем.
10.1.1 .ПОСЛІДОВНІ ТОРКАННЯ
Гравець не може вдарити м'яч два рази поспіль (крім Правил 10.2.3, 15.2 і 15.4.2).
10.1.2. ОДНОЧАСНІ ТОРКАННЯ
Два або три гравці можуть торкатися м'яча одночасно.
10.1.2.1. Коли два (три) члени команди торкаються м'яча одночасно, це рахується як два (три) удари (крім блокування). Якщо вони намагаються дотягнутись до м'яча, але тільки один з них торкається його, зараховується один удар. Зіткнення гравців не вважається помилкою.
10.1.2.2. Коли два суперники торкаються м'яча одночасно над сіткою, і м'яч запишається в грі, команді, яка прийняла м'яч, дається право ще на три удари. Якщо такий м'яч виходить "за", це рахується помилкою команди на протилежній стороні.
10.1.2.3. Якщо одночасне торкання м'яча двома суперниками приводить до "ЗАХВАТУ", це є «ПОДВІЙНОЮ ПОМИЛКОЮ», і розігрування переграється.
10.1.3. УДАР ПРИ ПІДТРИМЦІ
В межах ігрового поля гравцю не дозволяється використовувати підтримку партнера по команді або будь-якого предмету для того, щоб дотягтися до м'яча.
Проте гравець, що знаходиться на межі здійснення помилки (торкання сітки, чи переходу центральної лінії тощо), може бути зупинений чи утриманий партнером по команді.

10.2. Характеристики удару
10.2.1. М'яч може торкатися будь-якої частини тіла.
10.2.2. М'яч має бути вдарений, а не зловлений та / чи кинутий. Він може відскочити в будь-якому напрямку.
10.2.3. М'яч може торкатися різних частин тіла за умови, що дотики відбуваються одночасно.
Винятки:
10.2.3.1.Приблокуванніпослідовніторканняможутьбути  здійснені одним або кількома блокуючими за умови, що  торкання відбуваються під час однієї дії;
10.2.3.2. При першому ударі команди м'яч може торкатися різних частин тіла послідовно за умови, що ці торкання  відбуваються під час однієї дії.
10.3. Помилки при грі з м'ячем
10.3.1. ЧОТИРИ УДАРИ: команда торкається м'яча чотири рази, щоб його повернути;
10.3.2. УДАР ПРИ ПІДТРИМЦІ; гравець користується    підтримкою партнера по команді або будь-якого пристрою/ предмета для того, щоб дотягнутись до м'яча в межах ігрового поля;
10.3.3. ЗАХВАТ : гравець не вдаряє по м'ячу, а м'яч є спійманим та/чи кинутим.
10.3.4. ПОДВІЙНЕ ТОРКАННЯ : гравець вдаряє по м'ячу двічі поспіль або м'яч торкається різних частин його/Я тіла послідовно.

11. М'яч біля сітки
11.1. М'яч, що перетинає сітку
11.1.1. М'яч, що летить на майданчик суперника, повинен пройти над сіткою в межах площини переходу. Площина переходу - це частина вертикальної площини сітки, обмежена наступним чином:
11.1.1.1. знизу - верхнім краєм сітки;
11.1.1.2.3 боків - антенами та їхнім уявним продовженням;
11.1.1.3. зверху - стелею.
11.1.2. М'яч, який перетнув площину сітки у вільну зону суперника, повністю або частково через зовнішній простір, може бути повернений ударами команди, за умови, що:
11.1.2.1. гравець не торкнувся майданчика суперника;
11.1.2.2. повернений м'яч знову перетинає площину сітки, повністю або частково через зовнішній простір на цьому ж боці майданчика.
Команда суперника не може перешкоджати такій дії.

11.2. М'яч, що торкається сітки
При переході через сітку м'яч може торкатися її.

11.3. М'яч у сітці
11.3.1. М'яч, що потрапив у сітку, може бути повернений в гру в межах 3-х ударів команди.
11.3.2. Якщо м'яч прориває комірку сітки чи спричиняє її падіння, тоді розігрування анулюється і переграється.

12. Гравець біля сітки
12.1. Перенесення рук через сітку
12.1. 1. При блокуванні гравець, що блокує, може торкатися м'яча з іншого боку сітки за умови, що він/вона не заважає грі суперника до або під час нападаючого удару останнього.
12.1.2. Гравцю дозволено переносити кисть через сітку після атакуючого удару за умови, що сам удар був здійснений в межах свого власного ігрового простору.

12.2. Проникнення під сіткою
12.2.1. Дозволено проникати в простір суперника під сіткою за умови, що це не заважає його грі.
12.2.2. Перехід   на   майданчик   суперника   через центральну лінію:
12.2.2.1.Дозволеноторіса™сямайданчикасуперникаступнею (ступнями) чи кистю (кистями) за умови, що якась частина ступні (ступнів) чи кисті (кистїв), що переноситься, торкається центральної лінії або знаходиться безпосередньо над нею. .
12.2.2.2. Заборонено торкатися майданчика суперника будь-якою іншою частиною тіла.
12.2.3. Гравець може перейти на майданчик суперника після виходу м'яча з гри.
12.2.4. Гравці можуть перейти на вільну зону суперника, за умови, що вони не заважають його грі.

12.3. Торкання сітки
12.3.1. Торкання гравцем сітки не є помилкою крім випадків,коли гравець торкається її під час ігрової дії з м'ячем, або це торкання заважає грі.
Деякі ігрові дії з м'ячем можуть містити в собі такі дії, під час яких гравець фактично не торкається м'яча.
12.3.2. Післятого, як гравець вдарив м'яч, він може торкатись стійок, шнурів, будь-якого іншого предмета за межами загальної довжини сітки за умови, що це не заважає грі.
12.3.3. Коли м'яч потрапляє до сітки, і сітка торкається суперника, це не є помилкою.

12.4. Помилки гравця біля сітки
12.4.1. Гравець торкається м'яча або суперника в просторі суперника до чи під час атакуючого удару суперника.
12.4.2. Гравець проникає в простір суперника під сіткою, заважаючи грі останнього.
12.4.3. Гравець проникає на майданчик суперника.
12.4.4. Гравець торкається сітки чи антени під час його/її ігрової дії з м 'ячем або заважає грі.

13. Подача
Подача - це дія введення м'яча в гру правим гравцем задньої лінії, що знаходиться в зоні подачі.

13.1. Перша подача в партії
13-1.1. Перша подачав першій партії, як і у вирішальній (п'ятій) партії, виконується командою, яка визначилась жеребкуванням.
13.1.2. В інших партіях першою подає команда, яка не подавала першою в попередній партії.

13.2. Порядок подачі
13.2.1. Гравці повинні дотримуватися черговості подач, як зазначено в картці розставлення.
13.2.2. Після першої подачі в партії гравець, що має подавати, визначається наступним чином :
13.2.2.1. Якщо команда, яка подавала, виграє розігрування, то гравець (чи його/її заміна), який подавав до цього, подає знову;
13.2.2.2. Коли команда, що приймала, виграє розігрування, вона отримує право подавати, а її гравці переходять до виконання подачі. Подавати має гравець, який переходить з правої позиції передньої лінії на праву позицію задньої лінії.

13.3. Дозвіл на подачу
Перший суддя дає дозвіл на подачу після перевірки того, що  команди готові до гри, і гравець, який подає, володіє м'ячем.

13.4. Виконання подачі
13.4.1. Удар по м'ячу повинен бути нанесений однією кистю або будь-якою частиною руки після того, як він буде підкинутий чи випущений з руки (рук).
13.4.2. Дозволяється тільки один раз підкинути чи випустити м'яч. Дозволяється постукування м'ячем і перекидання його в руках.
13.4.3. В момент удару по м'ячу при подачі або стрибку для здійснення подачі в стрибку гравець, що подає, не повинен торкатися ні ігрового майданчика (включаючи лицьову лінію), ні поверхні за межами зони подачі.
Після удару він/вона може вийти або приземлитися за межами зони подачі або на ігровий майданчик.
13.4.4. Гравець, що подає, повинен здійснити удар по м'ячу протягом 8 секунд після свистка першого судді на подачу.
13.4.5.   Подача,   здійснена  до   свистка  судді,   не зараховується і повторюється.

13.5. Заслон
13.5.1. Гравці команди, що подає, не повинні заважати гравцям команди суперника за допомогою індивідуального або групового заслону, що заважає бачити гравця, який подає, або траєкторію м'яча.
13.5.2. Гравець або група гравців команди, що подає, ставлять заслон, розмахуючи руками, стрибаючи або рухаючись в сторони, підчас виконання подачі або утворюють групу, щоб закрити політ м'яча.

13.6. Помилки, зроблені під час подачі
13.6.1. Помилки при подачі
Наступні помилки призводять до переходу подачі, навіть якщо суперник знаходився у неправильному розставленні. Гравець, що подає:
13.6.1.1. порушує черговість подачі;
13.6.1.2. виконує подачу неправильно.
13.6.2. Помилки при подачі після удару по м'ячу
Після здійснення правильного удару по м'ячу подача стає помилковою (якщо гравець не порушує розставлення), якщо м'яч:
13.6.2.1. торкається гравця команди, що подає, або не перетинає вертикальну площину сітки цілком через площину переходу;
13.6.2.2. виходить "за";
13.6.2.3. проходить над заслоном.

13.7. Помилки, зроблені після подачі, та помилки в розставленні
13.7.1. Якщо гравець, що подає, здійснює помилку при подачі (неправильне виконання, порушення черговості тощо), а суперник порушує розставлення, фіксується і карається помилка при подачі.
13.7.2. Якщо саме виконання подачі було вірним, але подача згодом стає помилковою (вихід «за», заслон тощо), першою карається помилка в розставленні.

14. Атакуючий удар
14.1. Атакуючий удар
14.1.1. Усі дії, в результаті яких м'яч спрямовується в бік суперника, крім подачі і блоку, вважаються атакуючими ударами.
14.1.2. Під час атакуючого удару дозволяється обман за умови, що м'яч є чітко вдареним, не зловленим і не кинутим.
14.1.3. Атакуючий удар завершується в момент, коли м'яч цілком перетинає вертикальну площину сітки або торкається гравця суперника.

14.2. Обмеження при атакуючому ударі
14.2.1. Гравець передньої лінії може виконувати атакуючий удар на будь-якій висоті при умові, що контакт з м'ячем здійснюється в межах ігрового простору гравця (виключення Правило 14.2.4).
14.2.2. Гравець задньої лінії може виконувати атакуючий удар на будь-якій висоті з місця, що знаходиться за передньою зоною:
14.2.2.1 під час його/ії стрибка ступня (ступні) гравця не повинні ні торкатись, ні переходити за лінію нападу;
14.2.2.2. після удару гравець може приземлитися в межах передньої зони.
14.2.3. Гравець задньої лінії також мож^ завершити атакуючий удар з передньої зони, якщо в момент торкання м'яч знаходиться неповністю вище верхнього краю сітки.
14.2.4. Гравцю не дозволено виконувати атакуючий удар з подачі суперника, якщо м'яч знаходиться в передній зоні і повністю над верхнім краєм сітки.

14.3. Помилки при атакуючому ударі
14.3.1. Гравець ударяє м'яч в межах ігрового простору протилежної команди.
14.3.2. Гравець направляє м'яч "за".
14.3.3. Гравець задньої лінії завершує атакуючий удар з передньої зони, якщо в момент удару м'яч знаходиться повністю над верхнім краєм сітки.
14.3.4. Гравець завершує атакуючий удар з подачі суперника, коли м'яч знаходиться в передній зоні та повністю над верхнім краєм сітки.
14.3.5. Ліберо завершує атакуючий удар, якщо в момент удару м'яч знаходиться повністю над верхнім краєм сітки.
14.3.6. Гравець завершує атакуючий удар вище верхнього краю сітки, коли м'яч був спрямований йому Ліберо пальцями зверху зі своє? передньої зони.

15. Блок
15.1. Блокування
15.1.1. Блокування - це дія гравців поблизу сітки для перехоплення м'яча, що йде від суперника, під час якої вони сягаютьяище верхнього краю сітки.
Тільки гравцям передньої лінії дозволено брати участь у здійсненному блоці.
15.1.2. Спроба блоку
Спроба блоку - це дія блокування без торкання м'яча.
15.1.3. Здійснений блок
Блок вважається здійсненим, коли блокуючий гравець торкнувся м'яча.
15.1.4. Груповий блок
Груповий блок виконується двома або трьома гравцями, що знаходяться поблизу один від одного, і є здійсненим, коли один з них торкається м'яча.

15.2. Торкання при блокуванні
Послідовні (швидкі або тривалі) торкання можуть здійснюватися одним або кількома гравцями, що блокують, за умови, що ці торкання відбуваються під час однієї дії.

15.3. Блок у просторі суперника
При блокуванні гравець може переносити свої кисті та руки на інший бік сітки за умови, що ці дії не заважають грі суперника. Не дозволяється торкатися м'яча на боці суперника до завершення суперником атакуючого удару. 15.4. Блок і командні торкання
15.4.1. Торкання при блокуванні не рахується за командне торкання. Отже, після торкання при блокуванні команді надається три удари для повернення м'яча.
15.4.2. Перший удар після блоку може бути виконаний будь-яким гравцем, включаючи гравця, який торкався м'яча на блоці.

15.5. Блокування подачі
Блокувати подачу суперника забороняється.

15.6. Помилки при блокуванні
15.6.1. Гравець, що блокує, торкається м'яча в просторі суперника до або одночасно з атакуючим ударом суперника.
15.6.2. Гравець задньої лінії або Ліберо здійснює   блокування чи приймає участь в ньому.
15.6.3. Блокування подачі суперника.
15.6.4. М'яч від блоку виходить "за"
15.6.5. Блокування м'яча в просторі суперника за межами антен.
15.6.6. Спроба Ліберо здійснити індивідуальний або колективний блок.

/p

Автор: Бабич О. М.

Переглядів: 3746

Правила перепечатки

Дякую за репост:

Силка для скачування в форматі Microsoft Word