Дата публікації: 2014-03-01

Спеціальні фізичні здібності і техніко-тактичний арсенал в структурі ігрової змагальної діяльності

Змагання є відмінною рисою спорту, тому специфіка змагальної діяльності спортсменів визначає відмінні риси видів спорту та істотно впливає на побудову і зміст процесу багаторічної спортивної підготовки, вибір засобів і методів тренування, нормативних вимог. У свою чергу, оптимальне поєднання компонентів тренування специфіці виду спорту забезпечує ефективність змагальної діяльності, яка тісно пов'язана зі спортивними досягненнями.
В окрему групу видів спорту виділені спортивні ігри, що мають свої специфічні риси, які необхідно враховувати в роботі з юними спортсменами.
Найбільш повні риси ігрових видів спорту розкриті в роботах Ю.Д. Залізняка. Ґрунтуючись на поняттях діяльність і спортивна діяльність, автор розглядає ігрову змагальну діяльність як регульовану свідомістю внутрішню (психічну) і зовнішню (рухову) активність спортсмена, спрямовану на досягнення поставленої мети - перемоги над суперником. Для спортивних ігор характерний складний цілісний характер змагальної діяльності, що представляє собою протиборство двох команд. Це породжує постійно змінюються ситуації, що вимагають від спортсмена оцінки обстановки і вибору адекватних атакуючих або захисних дій в умовах обмеженого часу. Від результуючого показника цих дій залежить досягнення поточного і кінцевого результату на змаганнях.
Інша особливість: великий кількісний склад "змагальних засобів" (прийомів техніки гри) і необхідність виконувати їх багаторазово протягом окремої зустрічі і в ході змагання. Це висуває особливі вимоги до надійності навичок виконання прийомів, основу яких складає взаємозв'язок техніки гри і фізичних здібностей. З цього випливає важливе положення для побудови тренування юних спортсменів - волейболістів: необхідність оволодіння широким арсеналом технічних прийомів при високому рівні розвитку спеціальних фізичних здібностей, які обумовлюють успішність початкового оволодіння технікою гри, а надалі, сприяють підвищенню їх надійності в грі.
Високий рівень техніко-фізичного потенціалу багато в чому зумовлює високі спортивні досягнення у видах спорту з одиничними змагальними діями (стрибки, метання та ін.) Оптимальне поєднання рівня фізичних здібностей і раціональної спортивної технікою може поліпшити безпосередньо спортивний результат. У спортивних іграх, особливо командних, це тільки '"ресурси", які треба реалізовувати в специфічних умовах ігрової змагальної діяльності через тактичні дії індивідуальні, групові, командні, які служать формою організації змагальної боротьби спортсменів - волейболістів, реалізації техніко-фізичного потенціалу окремих гравців і команди в цілому.
Відмінною рисою ігрових видів спорту є також те, що спортивний результат не має кількісно вимірюваних показників (с, кг, м тощо). Основу його становить кількість перемог над суперником, місце команди у турнірній таблиці. Для ефективного управління процесом спортивного тренування юних спортсменів - волейболістів необхідні комплекси об'єктивних кількісно вимірюваних показників по основних компонентах тренування, перш за все по фізичній і технічній підготовці.
Железняк Ю.Д. теоретично і експериментально обґрунтував положення для забезпечення високої ефективності тренувального процесу, з них,  особливе значення має висунута автором концепція інтегральної підготовки, як компонента тренування в ігрових видах спорту. Суть її полягає в тому, що поряд з вирішенням завдань окремо, по кожному компоненту тренування, необхідно домогтися інтеграції цих компонентів, виходячи з цілісного характеру ігрової змагальної діяльності.

Автор: Олександр Бабич

Переглядів: 1806

Правила перепечатки

Дякую за репост:

Силка для скачування в форматі Microsoft Word