Дата публікації: 2013-09-21

Стрибок у висоту з розбігу способом «переступання»

Тема: Стрибок у висоту з розбігу способом «переступання».
Мета: Ознайомити та надати навчання техніки стрибка у висоту способом «переступання».
План

 1. Загальна характеристика стрибка у висоту з розбігу.
 2. Основи техніки стрибка у висоту з розбігу.
 3. Методика навчання техніки стрибка у висоту з розбігу способом «переступання».

1. Загальна характеристика стрибка у висоту з розбігу.
В залежності від положення тулуба при переходу плани розрізняють п'ять способів стрибка у висоту: "переступання", "хвилі "перекат", "перекидний" і "фосбері-флоп".
На сьогодні використовуються два способи: "переступання" - длянавчання школярів і новачків та "фосбері-флоп" - для спортсменів більш високого класу.
Стрибок у висоту (незалежно від способу) складається з розбії відштовхування, переходу планки і приземлення.

Сучасна техніка стрибка пред'являє надзвичайно високі вимоги? фізичної підготовленості стрибуна: швидкісні якості май1 оптимально поєднуватися з силовими якостями ніг даючи спортсмену стрибучість. Велике значення мають також гнучкість та координат рухів.
Серед чинників технічної підготовленості щодо величини вкладу факторів, що визначають результат стрибка у висоту виділяють:

 1. Швидкість вильоту після відштовхування - 81 % результату;
 2. Висота загального центра маси тіла (ЗЦМТ) в момент
  закінчення відштовхування - 12% результату;
 3. Відстань між планкою і ЗЦМТ стрибуна в найвищій точці злету
  - 7% результату.
 1. Основи техніки стрибка у висоту з розбігу.

   Це самий простий і найменш раціональний спосіб стрибка. В стрибку у висоту способом "переступання" стрибун штовхається дальньою від планки ногою і переходить її ногами почергово -спочатку маховою, потім поштовховою.
РОЗБІГ. Розбіг виконується під кутом 30-45° до планки. Довжина розбігу складає 5-7 (9) кроків, стрибун розбігається по прямій. Розбіг починається з контрольної відмітки, яка визначається дослідним шляхом. Стрибун відмічає розбіг кроками (із розрахунку два звичайних кроки за один біговий), або стопами (із розрахунку 5-6 стоп за кожен крок розбігу). В залежності від попадання на місце відштовхування контрольна відмітка пересувається вперед, якщо стрибун відштовхується далеко від планки чи назад, якщо близько. Перші кроки розбігу виконуються з нахилом тулуба вперед, нога ставиться на всю стопу, а останні три кроки - з п'яти, з наступним швидким перекатом на всю стопу. Темп бігу на останніх кроках зростає. Тулуб поступово випрямляється і на останніх кроках набуває вертикального положення. Руки працюють як в звичайному бігу, але з більшою амплітудою. Погляд спрямовуються вперед-вгору на планку. Підготовка до відштовхування зводиться до підсідання на останніх кроках, подовженню передостаннього та укороченню останнього кроку. Це сприяє обгону тазом верхньої частини тулуба.
В залежності від вибору способу виконання махових рухів (однією чи обома руками) відбувається зміна рухів руками на останніх кроках. Якщо руки виконують маховий рух як в стрибках у довжину, то на останньому кроці лікоть руки однойменної поштовховій нозі затримується позаду, а інша рука менше виноситься вперед. Якщо маховий рух виконується двома руками одночасно, то на останньому кроці рука однойменна маховій нозі не виноситься вперед, а друга рука напівколом відводиться назад. До моменту постановки ноги на місце відштовхування, обидві руки опиняються відведеними назад.
ВІДШТОВХУВАННЯ. Відштовхування виконується біля ближньої стійки на відстані 60-80 см від проекції планки на поверхню сектора. Нога на відштовхування ставиться пряма, з п'яти далеко попереду ЗЦМТ. Під впливом інерційних сил отриманих при розбігу відбувається згинання поштовхової ноги в суглобах. Мах виконується ногою, що розпочинається по найбільшій амплітуді. Відштовхування закінчується повним випрямленням поштовхової ноги і витягуванням тулуба вгору.
ПЕРЕХІДЧЕРЕЗ ПЛАНКУ. Перехід через планку - це своєрідна фаза реалізації стрибка. Для цього стрибун тягнеться вгору переносячи махову ногу і тулуб за планку. Після переходу планки цими частинами тіла махова нога і руки опускаються за планку, а тулуб нахиляється вперед. Це сприяє підйому і переносу через планку поштовхової ноги.
ПРИЗЕМЛЕННЯ. Приземлення відбувається на махову ногу, а потім на поштовхову. Внаслідок цього стрибун трохи розвертається обличчям до планки.

3.Методика навчання техніки стрибка у висоту з розбігу способом «переступання».
Завдання 1. Створити вірне уявлення про техніку стрибка у висоту способом "переступання ".
Засоби:
1 .Розповідь про техніку стрибка та основні правила змагань.
2.Показ техніки стрибка.
3.Демонстрація техніки стрибка на малюнках, плакатах, відеоматеріалах.
Завдання 2. Навчити техніки відштовхування у стрибку способом "переступання "
Засоби:

 1. Імітація постановки ноги і відштовхування, стоячи боком до  гімнастичної стінки і тримаючись за неї.
 2. Імітація постановки ноги та відштовхування у поєднанні з роботою рук.
 3. Діставання підвищеного м'яча (чи іншого предмету) гомілкою махової ноги після імітації відштовхування.
 4. Стрибки в кроці вгору відштовхуючись поштовховою ногою на кожен другий крок.
 1. Стрибки в кроці вгору, відштов­хуючись поштовховою ногою на кожен третій крок.
 2. Стрибки "не злет" біля встанов­леної планки з 3-5 кроків, з боку дальньої від планки поштовхово ноги.

Завдання 3. Навчити техніці переходу через планку та приземлення в стрибку способом "переступання ".
Засоби:
1 .Переступання планки, яка встановлена похило.
2.Переступання планки, яка встановлена похило з одного кроку розбігу.
3.Стрибок способом "пересту­пання" на доріжці з 2-3 кроків розбігу без планки.
4.Переступання планки встанов­леної горизонтально з одного кроку з наступним приземленням на махову ногу.
5.Стрибок через планку з 2-3 кроків розбігу.
6. Стрибки через планку з 2-3 кроків розбігу, використовуючи для відштовхування гімнастич­ний місток.
Завдання 4. Навчити техніки стрибка у висоту способом "переступання" з укороченого розбігу.
Засоби:
1 .Вистрибування в гору з трьох кроків розбігу з діставанням підвішеного м'яча маховою ногою.
2.Стрибки способом "пересту­пання" з 1-3 кроків через гумо­вий джгут.
3 .Стрибки способом "пересту­пання" через планку з 1-3 кроків розбігу.
Завдання 5. Навчити техніці стрибка у висоту способом "переступанням”       з повного розбігу.
Засоби:

 1. Стрибки через резиновий джгут з 7-9 кроків прямого роз­бігу (розбігаючись перпендику­лярно планці).
 2. Стрибки через резиновий джгут з повного розбігу.
 3. Стрибки через резинову стріч­ку з повного розбігу штовхаю­чись з гімнастичного місця.
 4. Стрибки через планку з пов­ного розбігу.
 5. Стрибки через планку з пов­ного розбігу на результат.

Завдання 6. Вдосконалити техніку стрибка у висоту способом "переступання ".
Засоби:
1 .Стрибки з обтяженням (пояс 2-5 кг).
2.Стрибки зі зменшеного на 2-4 кроки неповного розбігу.
3.Стрибки зі збільшеного на 2-4 кроки повного розбігу.
4. Стрибки з повного розбігу на результат.
5.Участь в навчальних змаган­нях.
6. Участь в офіційних змаганнях.

Автор: Олександр Бабич

Переглядів: 18181

Правила перепечатки

Дякую за репост:

Силка для скачування в форматі Microsoft Word