Дата публікації: 2013-09-20

Стрибки у довжину з розбігу способом «прогинаючись» та способом «ножиці»

Тема: Стрибки у довжину з розбігу способом «прогинаючись» та способом «ножиці».
Мета: Ознайомити та надати студентам знання про основи техніки та методику навчання техніки стрибків у довжину з розбігу способом «прогинаючись» та способом «ножиці».
План

  1. Загальна характеристика стрибків у довжину з розбігу.
  2. Основи техніки стрибків у довжину з розбігу способом «прогинаючись» та способом «ножиці».
  3. Методика навчання техніки стрибків у довжину з розбігу способом «прогинаючись» та способом «ножиці».

1.Загальна характеристика стрибків у довжину з розбігу.
Стрибок у довжину з розбігу є швидкісно-силовим видом легкої атлетики.
На результат стрибка найбільше впливають наступні фактори:

  1. Швидкість розбігу.
  2. Швидкість вильоту стрибуна після відштовхування.
  3. Кут вильоту ЗЦВТ.
  4. Особливості техніки приземлення.

На аналізі техніки стрибка умовно виділяють чотири фази: розбіг, відштовхування, політ, приземлення.
В кожній з цих фаз вирішується конкретне рухове завдання. При розбігу набирається максимум горизонтальної швидкості, у відштовхуванні створюється вертикальне швидкість, в польотній фазі зберігається стійке вертикальне положення стрибуна, в приземленні - максимальне збереження досягнутої відстані польоту. Кожна попередня фаза створює сприятливі передумови для виконання рухів у наступній фазі.

2.Основи техніки стрибків у довжину з розбігу способом «прогинаючись» та способом «ножиці».
. РОЗБІГ - найбільш важлива частина стрибка у довжину. Мета розбігу, як зазначалось, полягає в тому, щоб набрати найбільшу швидкість без втрати контролю за рухами. В розбігу стрибуни мають досягати 95-99% своєї максимальної швидкості. В залежності від результату бігу на 100 м обирається орієнтовна довжина розбігу (враховуються також антропометричні показники та ступінь технічної підготовленості). При цьому стрибун має встигнути набрати до моменту відштовхування максимальну швидкість, точно показати на місце відштовхування і не втомитися до початку відштовхування.
Провідні сучасні стрибуни використовуються розбіг довжиною 40-50 м, що складає 19-24 бігових кроку. У жінок відповідно 33-45 м та 18-23 бігових кроки.
В кінці розбігу, на останніх в бігових кроках довжина і теми кроків досягає максимальних напарників.
Важливим показником ритмічної структури розбігу є різниця між довжиною останнього і передостаннього кроків, яка не повинна перевищувати 8 стопи. Це є свідченням найбільшої швидкості рухів перед відштовхуванням.
ВІДШТОВХУВАННЯ. При виконанні останнього кроку коліно поштовхової ноги менше виноситься вгору, а постановка стопи на брусок відбувається з п'яти швидким перекатом на всю стопу. Тривалість перельоту складає всього 0,01-0,02 с, з тривалість всього відштовхування - 0,11-0,13 с.
Для відштовхування нога ставиться майже випрямленою і колінному суглобі кут постановки сягає 65-70. При цьому навантаження на неї сягає 500 і більше кілограмів.
Після постановки ноги під дією інерції маси тіла відбувається невелике згинання в колінному та суглобах. Це носить назву амортизації поштовхової ноги. Розгинання поштовхової ноги починається момент наближення ЗЦВ тіла до вертикалі. Махова нога при постановці поштовхової на брусок починає рух коліном вперед-вгору. При проходженні вертикалі стегна махової ноги виводиться вперед, що дозволяє відштовхнутися під необхідним кутом, який складає 70-75 . В кінці відштовхування, стегно махової ноги гомілковостопному знаходиться в горизонтальному положенні, а гомілка продовжує активно розгинатися піднімаючи цим дію маху. Одночасно спортсмен змахує зігнутою рукою, різнойменною маховій нозі в сторону, а іншою рукою - вперед-угору і трохи досередини. Важливо, щоб під час відштовху ... тулуб займав положення близьке до вертикального. Кут вильоту дорівнює 20-24, а швидкість вильоту у кращих стрибунів сягає 9,6 м/с.
ПОЛІТ. Після відштовхування починається фаза польоту. її мета зберегти стійке положення тіла і перед приземленням винести ноги якнайдалі вперед, але так, щоб не зменшувати дальність стрибка після приземлення тазом, спиною чи руками.
В польоті стрибун виконує різні рухи ногами в залежності від способу стрибка:
Спосіб «прогнувшись».


Після відштовхування і злету в кроці, махова нога активно розгинаючись, опускається вниз-назад і підводиться до поштовхової, таз виводиться вперед, а плечі трохи відхиляються назад, стрибун прогинається у грудній і поперековій ділянках хребта, напівзігнуті руки швидко відводяться в сторони-назад, або назад угору і в сторони. Стрибун приймає положення "прогнувшись". Перед приземленням ноги активно виносяться вперед.

Спосіб "ножиці".

Цей стрибок характеризується виконанням рухів ногами під час польоту, які нагадують бігові кроки, але виконуються більш розмашисто (робиться 2,5-3,5 кроки).
Після вильоту "у кроці" стрибун опускає махову ногу і відводить її назад. Таз при цьому подається вперед, далі рухи повторюються. Перед приземленням махова і поштовхова виносяться вперед. Руки у фазі польоту піднімаються вгору і коловими рухами в пізні сторони підтримують рівновагу, а під час приземлення тягнутися до носків.
ПРИЗЕМЛЕННЯ. Мета стрибуна у фазі приземлення полягає в тому, щоб торкнутися піску в ямі якнайдалі, не втрачаючи рівноваги. Підготовка до приземлення здійснюється за рахунок піднімання стегон до грудей з невеликим нахилом тулуба вперед. Гомілки вільно опущені вниз. Приземлення відбувається на п'яти, які перед торканням піску знаходиться трохи нижче таза. Руки зігнуті в ліктьових суглобах опускаються вперед-вниз-назад.
Застосовуються два варіанти приземлення : а) сидячи; б)в групуванні. Вони відрізняються нахилом тулуба і положенням рук.
Після торканням п'ятами піску починається згинання ніг в колінних суглобах. Виходу вперед після приземлення у всіх випадках сприяє дуже глибоке присідання після торкання піску з активним рухом рук вперед чи приземленням на ноги розставлені на ширину плечей, що дозволяє нижче опустити ЗЦВ за рахунок більшого згинання і повороту тулуба з наступним падінням в сторону.

3.Методика навчання техніки стрибків у довжину з розбігу способом «прогинаючись» та способом «ножиці».
Завдання 1. Створити уявлення про техніку стрибка в довжину способом, що вивчається
ЗАСОБИ:
1 .Коротка розповідь про стрибок в довжину.
2.Показ техніки стрибка з укороченого розбігу.
3.Демонстрація техніки показом малюнків, плакатів, відео матеріалів та ін.
4.Пробне виконання стрибка з укороченого розбігу.
Завдання 2. Навчити техніки відштовхування
ЗАСОБИ:
1 .Імітація постановки поштовхо­вої ноги , стоячи боком до гімнастичної стінки і трима­ючись за неї.
2.Імітація постановки ноги і відштовхування в поєднанні з роботою рук.
3.Діставання подвішеного м'яча (чи іншого предмета) стегном махової ноги після імітації відштовхування.
4.Стрибки у кроці відштовху­ючись поштовховою через крок.
5 Стрибки у кроці відштовхую­чись поштовховою через три кроки.
Завдання 3. Навчити відштовхуванню з короткого розбігу
ЗАСОБИ:
1 Стрибки в кроці, відштовхую­чись поштовховою через п'ять кроків.
2.Стрибки в кроці з трьох кроків розбігу.
3.Стрибки в кроці з 3-5 кроків розбігу з діставанням рукою (однойменною поштовховій) різних предметів.
4.Стрибки в кроці з 3-5 кроків розбігу з діставанням рукою (однойменною поштовховій) різних предметів.
5.Стрибки в кроці з 3-5 кроків розбігу через перешкоду (висо­тою 50-60 см) з приземленням у кроці на стопу махової та коліно поштовхової ноги.
6. Стрибки з 3-5 кроків розбігу з приземленням у кроці на стопи і наступним пробіганням через яму.
Спосіб "прогнувшись ".
ЗАСОБИ:
1 .Стрибок у довжину з короткого розбігу з виходом в положення "кроку".
2.Стрибок в гору з двох ніг з положення "старт плавця" (ступні ніг паралельні).
3 .Стрибок в довжину способом "прогнувшись" з 2-3 кроків розбігу, відштовхуючись з ... містка.
4.Стрибок в довжину способом "прогнувшись" з різного по довжині розбігу.
Спосіб «ножиці».
ЗАСОБИ:
1 .Стрибок в положенні "кроку" з 3-5 кроків розбігу з приземлен­ням "у кроці".
2.Стрибок з 3-5 кроків розбігу зі зміною положення ніг в польоті, приземляючись "у кроці" поштовхова нога попереду.
3.Спеціально-підвідні вправи для оволодіння рухами ніг в польоті: а) лежачи на спині, прийняти положення "напів берізка". Виконувати бігові кроки, б) в положенні вису на перек­ладині фіксувати положення вильоту "у кроці" з наступним виконанням бігових кроків, в) стрибок з 3-5 кроків, виліт у кроці, з фіксацією вису на перек­ладині, наступним виконанням 2,5 кроків і зіскоком на обидві ноги.
4.Стрибки з 7-9 кроків розбігу способом "ножиці" (2,5 кроки), відштовхуючись з підкидного містка.
5.Стрибки з 7-9 кроків розбігу способом "ножиці", відштовху­ючись з бруска.
6.Імітація роботи рук на місці та в ходьбі.
7.Стрибок способом "ножиці" (2,5 кроки), відштовхуючись з містка.
8.Стрибок в довжину способом "ножиці" з розбігу різної довжи­ни, відштовхуючись з бруска
Завдання 5. Навчити техніки приземлення.
ЗАСОБИ:

  1. Стрибки у довжину з місця: одиночні, подвійні, потрійні з далеким виносом ніг і приземленням в сід, в яму.
  2. Стрибки з 3 – 5 кроків розбігу через перекладину, відштовхуючись поштовхової і приземляючись в положення сіда.

 3.Стрибки у довжину з короткого розбігу в зазначене місце приземлення.
Завдання 6. Навчити стрибкам з повного розбігу.
ЗАСОБИ:

1 .Біг по розбігу 12020 кроків (довжина визначається емпірич­но в залежності від швидкості попередньо) з прискоренням на останніх кроках (але без відштовхування без бруска).
2.Біг по розбігу 12020 кроків з акцентом на набігання на остан­ніх кроках з відштовхуванням від бруска.
З .Діставання рукою високо підвішеного предмета з повного розбігу.
4.Стрибки у довжину з повного розбігу відштовхуючись від гім­настичного містка.
5.Стрибки в довжину з повного розбігу.
Завдання 7. Удосконалити техніку стрибка у довжин.
ЗАСОБИ:
1 .Стрибки з обтяженнями на поясі.
2.Огрибки з підвищеною швид­кістю розбігу (за вітром, по похилій доріжці).
3.Стрибки в ускладнених умовах проти вітру, в дощ, на поганій доріжці).
4.Стрибки з повного розбігу на результат.
5.Участь в навчальних та офіційних змаганнях.

Автор: Олександр Бабич

Переглядів: 16754

Правила перепечатки

Дякую за репост:

Силка для скачування в форматі Microsoft Word