Дата публікації: 2013-09-17

Метання гранати та м’яча

Тема: Метання гранати та м'яча.
Мета: Ознайомити та надати студентам знання про основи техніки та методику навчання техніки метання гранати та м'яча.

План

  1. Загальна характеристика метання гранати та м'яча.
  2. Основи техніки метання гранати та м'яча.
  3. Методика навчання техніки метання гранати та м'яча.

1.Загальна характеристика метання гранати та м'яча.
Метання гранати і малого м'яча - це найпростіші і доступні види метань. Метання гранати і м'яча виконуються в коридор шириною 10м чи в сектор 29°, Маса гранати 700 г для чоловіків і 500 г для жінок, Маса м'яча 150 г для всіх учасників.
Метання гранати і м'яча відноситься до швидкісно-силових видів. Дальність польоту снаряду залежить від початкової швидкості, кута вильоту, висоти вильоту приладу та опору повітря. На 90% підвищення результату залежить від збільшення початкової швидкості вильоту приладу.
Для зручності аналізу, техніку метання гранати і м'яча поділяють на три основні фази: І - розбіг, в якому відбувається набір швидкості метальника з приладом;. II - обгін снаряду, коли нижні ланцюги тіла обганяють верхні і снаряд; III - фінальне зусилля, в якому метальник прискорює рух руки з приладом до початкової швидкості вильоту.

2.Основи техніки метання гранати та м'яча.
ТРИМАННЯ ПРИЛАДУ. Спортивну гранату можна тримати, обхопивши її ручку чотирма пальцями, мізинець при цьому згинається і упирається в торець ручки.
Перший спосіб тримання гранати , а) більш досконалий, оскільки збільшує довжину ричага сили при метанні та зменшує напруженість кисті при хваті.
М'яч утримується фалангами пальців метаючої руки в).Три пальці розміщені як ричаг, позаду м'яча, а мізинець і великий палець підтримує м'яч збоку.
РОЗБІГ. Розбіг поділяється на дві частини. Перша - до 20 М виконується рівноприскорено звичайним біговим кроком (довжина кроку менша за довжину спринтерського кроку на 30 см). Граната при цьому утримується над плечем. Напівзігнута рука з гранатою вільно рухається вперед-назад в такт бігу. Звичайно перша частина розбігу долається за 8 кроків.
Друга частина розбігу - до 10 м, долається спеціальними п'ятьма кидковими кроками.
Попавши лівою ногою на другу контрольну відмітку, перша — початок розбігу (кадри 2-4), метальник кроком правою ( з п'яти) починає плавно відводити гранату (обраним способом) по дузі вперед-вниз. Потім під час другого кроку лівою ногою з п'яти він переводить руку з гранатою вниз-назад (кадр 5).
Третій крок з правої ноги, так званий "схресний крок" найбільш відповідальний, оскільки поєднує розбіг з фінальним зусиллям. Його роблять швидко, за рахунок відштовхування лівою та маховим рухом правою, стопа якої ставиться на всю підошву під кутом 45° до лінії розбігу.
ОБГІН ПРИЛАДУ. Прискорений рух ніг і таза випереджають верхню частину тулуба і руку з приладом. Тулуб нахиляється в сторону, протилежну напрямку метання, рука з гранатою піднімається до рівня плечового суглоба в тому ж напрямку (кадри 6,7).
ФІНАЛЬНЕ ЗУСИЛЛЯ. З четвертим кроком починається кидок приладу. Ліва ставиться на сектор з п'яти, стопою всередину до 45° до лінії метання, але дещо лівіше від цієї лінії на 20-30 см.
Випрямляючись і повертаючи праву ногу вліво, метальник різко повертає тулуб грудьми в напрямку метання, виводить таз вперед на ліву (стопорящу) ногу і відводить лікоть руки з гранатою вперед, набуваючи положення "натягнутого лука" (кадри 8,9).
М'язи передньої частини тулуба сильно розтягуються з наступним швидким скороченням. Спочатку скорочуються м'язи тулуба, потім руки і, нарешті кисті та пальців. Хльостким рухом кисті і пальців закінчується ривок. Прилад викидається під кутом 42-44°.
Щоб не заступити за планку після кидка, метальник робить п'ятий гальмуючий крок, який зупиняє поступальний рух тіла вперед. Цей крок виконується стрибком з лівої на праву ногу, стопа якої ставиться носком вліво від лінії метання. Ліва нога піднімається назад (для втримання рівноваги). Інколи роблять додатково ще кілька (2-3) скачки на правій нозі в напрямку метання (для того, щоб погасити швидкість і не заступити за планку). Оскільки п'ятий крок робиться стрибком на 1-1,5 м в напрямку кидка, ліва стопа при виконанні четвертого кроку ставиться не біля планки, а за 1-1,5 м від неї. Після хльосткого руху кистю і пальцями руки граната в польоті обертається вертикально.
При виконанні розбігу м'яч можна тримати внизу, над плечем та перед собою. В залежності від способу несення м'яча застосовується спосіб відведення. З точки зору збільшення швидкості розбігу вигідніше нести м'яч перед собою чи внизу, однак при відведенні м'яча назад можуть виникнути значні втрати швидкості. Під час розбігу рука з м'ячем повинна бути ненапруженою.
Розбіг в метанні м 'яча складає 8-10 кроків, з яких 3-5 є кидковими. М'яч відводиться назад на передостанньому кроці.
Якщо на контрольну відмітку кидкової частини розбігу ставиться права нога, то цей варіант розбігу виконується на п'ять кроків, якщо ліва - на чотири кроки.
Техніка виконання кидкових кроків (передостанній крок схресний), прихід у положення фінального зусилля та його виконання, утримання рівноваги після вильоту м'яча аналогічне метанню гранати.

3.Методика навчання техніки метання гранати та м’яча.
Завдання 1. Створити в учнів уявлення про техніку метання гранати і м'яча.
ЗАСОБИ:
1 .Розповідь про походження і досягнення видів та техніку метання гранати і м'яча.
2.Показ техніки метання гранати чи м'яча з місця та розбігу.
3.Демонстрація техніки метання за допомогою малюнків, плака­тів, відеофільмів.
Завдання 2. Навчити тримати і випускати прилад.
ЗАСОБИ:
1 .Оволодіння хватом приладу.
2.Метання гранати чи м'яча з-за голови двома руками, стоячи обличчям в сторону метання, ноги на ширині плечей.
3.Метання гранати чи м'яча з-за голови однією рукою, стоячи обличчям в бік метання, ноги на ширині плечей.
4.Метання гранати чи м'яча з-за голови в ціль, ноги на ширині плечей.
5.Метання гранати чи м'яча з положення ліва нога попереду хльостоподібним рухом руки.
6.Метання гранати чи м'яча, стоячи лівим боком в сторону метання, ліва рука попереду, ноги прямі. Кидок виконується хльостоподібним рухом.
Завдання 3. Навчити техніки фінального зусилля.
ЗАСОБИ:
І.В.П. стоячи лівим боком (для правші) в бік метання, ліва нога попереду, стопа розвернута в середину під кутом 45°, права нога зігнута. М'яч чи граната метаються вперед-вгору.
2.В.П: стоячи лівим боком в сторону метання ліва рука попереду зігнута в лікті, ноги прямі. Метання м'яча чи гранати в ціль за рахунок хльостоподібного руху.
3. Імітація метання м’яча чи гранати з місця. Партнер стоїть позаду утримуючи правою рукою кисть, а тильну частину лівої кисті підводить під лікоть метальника, допомагаючи виведенню ліктя в перед і наступним відпускання кисті.
4.В.П: стоячи лівим боком у секторі. Зробити замах, зігнути праву ногу, повернути тулуб
право, розвернути вісь плечей. Метнути снаряд вперед-вгору.
5.В.ГТ: стоячи лівим боком на зігнутій правій нозі. Зробити замах з постановкою правої ноги виконати фінальне зусилля вперед – вгору.
6 Метання м’яча чи гранати з двоопорного положення, стоячи боком в сторону кидка.
Завдання 4. навчити метати м'яч, гранату з кидкових кроків.

  1. В.П: стоячи лівим боком в сторону метання, руки в сторони. Метання приладу з одного кроку.
  2. В.П: стоячи лівим боком в сторону метання, руки в сторони. Метання приладу з схресного кроку.

3.В.П: стоячи лівим боком в сто­рону метання, руки в сторони. Метання приладу з схресного кроку в ціль.
4.Метання відведеного приладу двох кроків розбігу.
5 .Метання відведеного приладу з 3-5 кроків розбігу.
Завдання 5. Навчити техніки поєднання розбігу з відведенням приладу
ЗАСОБИ:
1.Імітація відведення приладу на два кроки.
2.В.П: прилад над плечем. Іміта­ція (без приладу) виконання від­ведення приладу в ходьбі та бігу.
З.В.П: прилад над плечем. Серійне виконання імітації (з приладом у руці) відведення в бігу.
4.Виконання метання з 3,5 кро­ків розбігу з відведенням при­ладу.

5.Виконання повного розбігу з попаданням лівою ногою на контрольну відмітку та відве­дення приладу (без випуску).
6. Виконання попередньої та кидкової частини розбігу з попадан­ням на контрольну відмітку, від­веденням та наступною імітацією фінального зусилля.
Завдання 6. Навчити техніки метання гранати, м'яча з повного розбігу
1 .Метання набивних (або ігро­вих) м'ячів двома руками з пов­ного розбігу.
2.Імітація метання приладу з повного розбігу.
3.Виконання метання з повного розбігу з поступовим збільшен­ням швидкості.
4.Виконання метання в ціль з повного розбігу.
5.Виконання метання в секторі з повного розбігу.
6.Визначеня та підбір оптималь­ної довжини розбігу.
Завдання 7. Вдосконалити техніку метання гранати, м 'яча.
ЗАСОБИ:
1 .Метання полегшених приладів.
2.Метання приладу на точність.
З.Метання приладу з більшою вагою.
4.Метання приладу на макси­мальний результат з дотриман­ням правил змагань.
5.Участь в навчальних та офіцій­них змаганнях.

Автор: Олександр Бабич

Переглядів: 18649

Правила перепечатки

Дякую за репост:

Силка для скачування в форматі Microsoft Word