легкої атлетики у відповідності з правилами виконуються три послідовні стрибки по прямій лінії. методика навчаня та техніка виконання... "> Основи техніки потрійного стрибка

Дата публікації: 2013-08-31

Основи техніки потрійного стрибка

Тема: Основи техніки потрійного стрибка.
Мета: Ознайомити студентів з основами техніки потрійного стрибка.

План:

 1. Загальна характеристика виду.
 2. Основи техніки потрійного стрибка.
 3. Методика навчання техніки потрійного стрибка.
 1. Загальна характеристика виду.

Потрійний стрибок є складним видом легкої атлетики у відповідності з правилами виконуються три послідовні стрибки по прямій лінії. Перший стрибок виконують з поштовхової ноги з приземленням на неї – «скок». Другий стрибок виконують як стрибковий крок з приземленням на махову ногу – «крок». Третій стрибок у довжину махової і приземленням на обидві ноги – «стрибок». При виконанні потрійного стрибка з повного розбігу швидкість останніх кроків сягає 10,5 м/с, а сила відштовхування наближується до 1000 кг.
Тому цей вид представляє високі вимоги як до техніки виконання, так і до виховання таких фізичних якостей як швидкість, сила, гнучкість і координація рухів.
Довжина стрибка залежить від швидкості польоту (що залежить від швидкості розбігу) і кутів вильоту після кожного відштовхування. Звичайно в потрійному стрибку самим довгим є «скок» - близько 78% всього стрибка; довжина «кроку» складає близько 29,5% і «стрибки» - 32,5% всього результату.

 1. Основи техніки потрійного стрибка.

РОЗБІГ ТА ПІДГОТОВКА ДО ВІДШТОВХУВАННЯ. Розбіг характеризується чотирма основними параметрами: 1) кількістю кроків; 2) довжиною кроків; 3) швидкістю; 4) ритмом.
Довжина розбігу складає 35 – 50 м або 12 – 22 бігових кроки. (Менш підготовлені атлети використовують короткий розбіг).
Розбіг виконується рівномірно – прискорено чи стартоподібно. Вихідне положення аналогічне стрибку у довжину. Початок бігу має забезпечити стандартність довжини перших кроків. Набір швидкості на початку розбігу забезпечується значним нахилом тулуба, енергійними рухами рук, активним і повним поштовхуванням стопою. В середині розбігу тулуб поступово випрямляється, збільшується амплітуда рухів рук і ніг. В кінці розбігу зростає довжина кроків та їх темп. Останні 2 – 3 кроки розбігу виконуються однакової довжини, без підсідання та інших приготувань до відштовхування.
Нога для відштовхування ставиться на всю стопу під кутом 68 – 79? (немов пробігаючи через місце поштовху). Кут відштовхування дорівнює 62 - 64?, а кут вильоту тіла стрибка – 14-18?.
«СКОК». «Після відштовхування стрибун набуває положення в «кроці».
Початок «скоку» характеризується високим положенням махової ноги та незначним нахилом тулуба вперед. В середині «скока» махова нога опускається вниз відводиться назад з одночасним виведенням вперед поштовхової. Розведення стегон до 120? забезпечує швидку постановку поштовхової ноги на сектор, яка ставиться теж всією стопою, але більш випрямленою і з більшим (до 65 - 66?) нахилом до доріжки. Під впливом інерційних сил (які складаються з взаємодії горизонтальної швидкості та маси тіла) відбувається амортизація поштовхової ноги в колінному суглобі до 40? і тазостегновому до 25?.
«КРОК». З постановкою другий раз поштовхової починається виконання кроку. Кут відштовхування складає 60 - 62?. Махова нога виноситься вперед, руки та тулуб теж подається вперед, стрибун знову набуває положення «в кроці». Кут вильоту складає 12 - 15?. В середині фази «кроку» стрибун групується для подальшого виконання широкого розмаху. Для цього стегно махової ноги підноситься ще вище. В кінці польоту махова нога активно опускається загрібаючим рухом вперед-вниз, таз подається вперед, руки зігнуті в ліктях через сторони відводяться назад. Кут постановки ноги складає 62 – 65?. З постановкою махової ноги на сектор руки і зігнута нога активно виноситься вперед, а тулуб утримує майже вертикальне положення.
«СТРИБОК». Відштовхування виконується маховою ногою. Кут відштовхування складає 60 – 63?, а кут вильоту становить 18 – 22?. Поштовхова нога і руки активно виносяться вперед-вгору, тулуб подається вперед і стрибун набуває положення «в кроці». Потім обидві ноги (коли задня вже виведена вперед) підносяться коліном вгору. Тулуб нахиляється вперед, руки відводяться вниз-всторони-вперед. Стрибун набуває положення групування, аналогічне стрибкам у довжину. При торканні пятами піску коліна м’яко згинаються, руки виносяться  через сторони вперед і разом з нахилом тулуба вперед забезпечують рівновагу, стрибун сідає в свої сліди. Деякі спортсмени останній елемент – «стрибок» виконують способом «прогнувшись» або «ножиці».

 1. Методика навчання техніки потрійного стрибка.

Завдання 1. Створити в учнів уяву про техніку потрійного стрибка.
Засоби:

 1. Розповідь про техніку потрійного стрибка.
 2. Демонстрація техніки потрійного стрибка.
 3. Пробне виконання потрійного стрибка учнями.

Завдання 2. Навчити техніки «скока».
Засоби:

 1. Розповідь про техніку «скока» та її демонстрація.
 2. «Скоки» на поштовховій нозі з просуванням вперед.
 3. Стрибок у довжину з місця, відштовхуючись поштовховою ногою і приземляючись на неї.
 4. «Скок» з 3 – 4 бігових кроків з приземленням на поштовхову ногу.
 5. «Скок» з 3 – 4 бігових кроків з приземленням на поштовхову ногу з наступним пробіганням вперед.
 6. Виконання «скоку» з 6 – 8 бігових кроків.

Завдання 3. Навчити техніки «кроку» і поєднанню «скока» і «кроку».
Засоби:

 1. Розповідь про техніку «кроку» і її демонстрація.
 2. Стрибки з ноги на ногу з просуванням вперед.
 3. Стрибки в «кроці» з 4 – 6 бігових кроків в пісок з наступним пробіганням.
 4. Стрибок у «кроці» з 4 – 6 бігових кроків з приземленням на бігову доріжку і наступним пробіганням вперед.
 5. Розповідь про техніку поєднання «скока» і «кроку» та її демонстрація.
 6. Виконання поєднання «скок» і «крок» з місця в пісок.
 7. Виконання поєднання «скок» і «крок» з 3 – 5 бігових кроків.
 8. Виконання поєднання «скок» і «крок» з 6 – 8 бігових кроків в пісок з наступним пробіганням вперед.

Завдання 4. Навчити техніки «стрибка» і поєднанню «крок» і «стрибок».
Засоби:

 1. Розповідь про техніку «стрибка» і її демонстрація.
 2. Стрибок у довжину з місця з приземленням на обидві ноги.
 3. Стрибок у довжину з 3 – 5 бігових кроків, відштовхуючись маховою ногою.
 4. Виконання поєднання «крок» + «стрибок» з місця.
 5.  Виконання поєднання «крок» + «стрибок» з 6 – 8 бігових кроків.

Завдання 5. Підібрати розбіг та навчити стрибку вцілому.
Засоби:

 1. Розповідь про техніку потрійного стрибка вцілому.
 2. Демонстрація стрибка вцілому з короткого розбігу.
 3. Потрійний стрибок з 2 – 3 кроків розбігу.
 4. Потрійний стрибок з 6 - 8 кроків розбігу.
 5. Потрійний стрибок з 6 - 8 кроків розбігу.
 6. Підбір повного розбігу.
 7. Потрійний стрибок з повного розбігу.

Завдання 6. Вдосконалити техніку потрійного стрибка в цілому.
Засоби:

 1. Стрибки з повного розбігу на секторі з різним покриттям.
 2. Стрибки на результат, що збільшується з кожною наступною спробою.
 3. Стрибки на досягнення максимального результату.
 4. Участь в навчальних та офіційних змаганнях.

Автор: Олександр Бабич

Переглядів: 10616

Правила перепечатки

Дякую за репост:

Силка для скачування в форматі Microsoft Word