Дата публікації: 2013-08-28

Зміст і організація навчальної роботи з легкої атлетики в загальноосвітній школі

Мета:Ознайомити студентів з роботою в загальноосвітній школі з легкої атлетики.

План:
1.Врахування вікових особливостей на заняттях з легкої атлетики.

Шкільний вік – час, коли активно формуються фізичні якості, закладується фундамент рухових якостей, удосконалюється функціональні можливості організму.
Регулярні заняття легкою атлетикою дозволяють цілеспрямовано впливати на зміни показників і ефективно впливати на їх зростання.
В процесі безперервного розвитку організму функції різних органів і систем удосконалюються безпреривно. В окремі періоди інтелективний розвиток одних життєво важливих органів і систем супроводжується відставанням в розвитку других систем, органів і функцій.
Щоб знівелірувати цю різницю в розвитку організму в цілому допомагають регулярні і різнообразні фізичні вправи. Такі легкоатлетичні вправи як бігові, стрибкові, метання повинні органічно входити в процес вікового формування учнів. Однак вони можуть принести користь тільки при умовах їх примінення і з врахуванням анатомо-фізіологічних і психологічних особливостей дітей.
Молодший шкільний вік ( 7-9 років I-III класи ) характеризується інтенсивним, але порівняно плавним і рівномірним розвитком організму. На протязі кожного із цих трьох років довжина і маса тіла зростають в середньому відповідно на 4-5 см.і 2-3 кг., а окружність грудної клітки на 2-3 см. Хлопчики і дівчатка в початкових класах зростають одинаково з тією лише різницею, що у хлопчиків довжина тіла збільшується за рахунок зростання ні, а у дівчат – за рахунок росту тулуба.
Кліткова тканина і скелет в віці 6-10 років продовжують активно формуватися, однако процес закінчення скелету в цілому, а також кісток тазу, ще далеко не завершений. Цей факт необхідно враховувати при проведенныі занять з молодими школярами і на можливість не давати вправи, з різким підвищенням фізичного навантаження на кістки тазу і тазової області (перенесення великої ваги, стрибки з великої висоти на тверду основу і т. д.). Недивлячись на бурхливий розвиток мязової системи, в цьому віці вона розвинута іще слабо. Установлено, що серце у дітей молодшого віку порівняно легко пристособлюється, до різних режимів роботи і його ритм досить швидко відновлюється.
На середній шкільний вік ( 10-13 років IV-VII класи ). Характерна риса цього віку – посилений ріст довжини тіла.
Важливо відмітити , що в цьому, віці не тільки збільшується об`єм м`язової маси, але змінюються і функціональні якості м`язів. В цей період м`язова сила у хлопчиків зростає значно швидше, ніж у дівчат.
Підлітковий вікперіод активного формування скелету. В цьому віці мязево-звязочний апарат все ще недостатньо кріпкий. Тому можливі різного роду викревлення позвонка (лордоз, кифоз, сколіоз). В зв`язку з цим не рекомендується давати підліткам такі вправи, як потрійний стрибок, стрибки в глибину з висоти більше 90-100 см. з приземленням на тверду основу, присідання з обтяженням.
Недивлячись на те, що вікові морфофункціональні особливості сердечно-судинної, дихальної, м`язової систем систем дихального організму забезпечують більш швидку, ніж у дорослих.
Підлітки швидше стомлюються від однообразного навантаження. Із цього слідує, що в процесі занятть легкою атлетикою потрібно якомога частіше міняти характер виконуваних вправ. Організм підлітків по різному реагує на навантаження різного характеру.
Школярі 10-13 років легко переносять навантаження на швидкість, швидкісно-силові вправи і значно трудніше – навантаження силового характеру і звязані з проявленням витривалості.Таким чином в цьому віці потрібно розвивати: швидкість, швидкісно силові якості, а также удосконалення координації.
Старший шкільний вік ( 14-17 років VIII-XI клас ) по зрівнянню з підлітковим характеризується більш повільним і рівномірним процесом розвитку. В цей час хлопці зростають швидше ніж дівчата. Ріст кісток в цей час незначний, але утовщення і укріплення кістяка дозволяє дозволяє склету витримувати значні навантаження. М`язева система особливо у хлопчиків, розвивається в цей період особливо інтенсивно. В 17 років загальна маса мязів досягає 45% від загальної маси тіла. Це дає можливість виконувати такі вправи які потребують проявлення великих і максимальних м`язевих зусиль.
Подальший розвиток і удосконалення серцево-судинної системи в старшому шкільному віці виражається в збільшенні розмірів серця, цого ударного об`єму, а также в збільшенні діаметру кровоносних судин, що забезпечує підвищенню загальної витривалості і працездатності організму. В цьому віці закінчується розвиток центральної нервової системи. Врахування вікових особливостей учнів на заняттях з легкої атлетики повинен лежати в основі формування їх фізичних якостей.

Автор: Олександр Бабич

Переглядів: 3872

Правила перепечатки

Дякую за репост:

Силка для скачування в форматі Microsoft Word