Дата публікації: 2011-11-04

Переміщення баскетболіста


Зміст

1. Значення стрибків;
2. Характерні вправи для баскетболіста.

Навчання складається з послідовного вивчення техніки кожного способу і поєднання різних способів. Навчання переміщенням слід починати з ознайомлення техніки виконання основної стійки, бігу і зупинки. Далі вивчають техніку стрибків і поворотів.
При переміщенні приставними кроками необхідно слідкувати за тим, щоб рухи були м'якими, а кроки - ковзними, а не підстрибуючими.
Під час бігу важливо зосереджувати увагу на правильну поста­новку ступні. На заняттях послідовно включають біг по прямій, з переміною напрямку і темпу. Чергування бігу по прямій та з прискоренням.
Техніку ривка вивчають з різних вихідних положень: із звичайної стійки, спиною до напрямку руху, з низького старту, після повороту вперед, назад, серії поворотів тощо. Ривки виконуються в різних напрямках, з послідовним збільшенням початкової швидкості і довжини відрізків, що пробігають з максимальною швидкістю.

Значення стрибків
Навчити ба­скетболіста стрибкам - означає навчити його правильно відштовхуватися, високо злітати, володіти своїм тілом у безопорному положенні, правильно приземлятися. Стрибки вивчають з місця, зі скороченого розбігу, а потім у русі поштовхом одною і двома ногами. Стрибки баскетболіста повинні бути цілеспрямованими, формувати у нього навички правильного їх використання при вирішенні конкретного завдання гри.
Правильна техніка переміщень передбачає вміння спортсмена в необхідний момент зробити зупинку, поворот. Спочатку навчають його зупинці двома кроками, а потім стрибком. При цьому дотримуються певної методичної послідовності: ознайомлення з правильним вихідним положенням ніг, тулуба, зупинка в русі кроком та під час бігу з поступовим збільшенням швидкості, раптова зупинка після бігу на різні дистанції з різною швидкістю, вибір способу зупинки в залежності від характеру наступних дій з м'ячем.
На першому етапі оволодіння технікою переміщень зупинки виконуються у завчасно обумовленому місці, а потім раптово, за допомогою звукового і зорового сигналу. Важливо, щоб баскетболіст умів рівноцінно виконувати зупинку з опорою на праву або ліву ногу, зберігаючи при цьому стійку готовності для будь-яких наступних дій. Починати навчання необхідно з поворотів вперед, назад та їх чергування.
Перші вправи для виконання поворотів можуть бути з певними завданнями, а саме: поворот назад і вперед; два повороти назад і один вперед; поворот назад, а руки з м'ячем послати вперед, тощо.
Більш складними є повороти в русі. Для їх оволодіння необхідно, перш за все навчити спортсмена правильно фіксувати зупинку, а далі важливим є вірна постановка ноги, з врахуванням передбаченого напрямку повороту. Далі, скоротивши фазу зупинки, необхідно послідовно переходити до оволодіння поворотами у русі в цілому.

Характерні вправи для баскетболіста
Для того щоб виховати навички, які характерні для баскетболістів у різних способах переміщень, необхідно застосовувати такі вправи:
1. Шикування в колонах біля лицьової лінії.
Гравці по черзі біжать до протилежної лицьової лінії майданчика, торкаються її ногою і повертаються у вихідне положення, стають у кінець своєї колони; те саме, але переміщуються приставними кроками (правим або лівим боком, спиною вперед); чергування бігу зі стрибками, тощо.
2. Шикування у колону з дистанцією у 2-3 кроки. Група рухається бігом в середньому темпі до вказаного орієнтиру, далі виконує ривок до кінця майданчика;
3.  Група переміщується по колу. За сигналом останній спортсмен колони виконує ривок уперед і, обганяючи партнерів, стає першим. Під час руху він повинен торкнутися будь-якого гравця, який слідом за ним біжить вперед колони. Усі гравці аналогічно виконують цю вправу.
4.   Шикування в  колону по одному,  дистанція  2-3  м.  Група рухається в середньому темпі. За сигналом, усі одночасно виконують ривок, намагаючись наздогнати і "заквачити" гравця, котрий біжить попереду.
5.    Група   колоною   переміщується   за   направляючим,   котрий раптово змінює швидкість і напрямок, використовуючи зупинки, ривки.
6.  Шикування в колонах біля лицьової лінії один напроти одного. Гравець   однієї   колони   викидає   м'яч   вгору-вперед   в   довільно обраному напрямку (вправо, вліво). Гравець протилежної колони повинен встигнути зловити м'яч раніше, ніж він упаде на майданчик, або (в залежності від умов) після відскоку від підлоги.
7. Біг в групах по чотири. Останній (4-й) гравець після ривка вліво оббігає зигзагом трьох, котрі біжать попереду. Те саме по черзі виконує 3, 2 та 1-й гравець.
8.  Ривок після різкої зміни напрямку переміщення (біг, зупинка). Біг  у   іншому   напрямку   починається   ривком.   Перед  зупинкою прискорення, потім зупинка, ривок у іншому напрямку.
9. Стрибки на місці з відштовхуванням однією або двома ногами; те саме з досяганням до підвішених предметів і торканням щита
однією або двома руками.
10.  По черзі добивання м'яча в щит (в стінку) лівою і правою рукою (серіями).
11.  Рівномірний біг і довільне виконання зупинки двома кроками і стрибком.

Автор: Бабич О. М.

Переглядів: 7052

Правила перепечатки

Дякую за репост:

Силка для скачування в форматі Microsoft Word