Багато корисної інформації з фізкультури - реферати абсолютно безкоштовно.

 • Завдання та зміст діяльності викладача

  Категорія: реферат

  Вирішальним чинником у підготовці висококваліфікованих спеціалістів із фізичного виховання є особа викладача, його ідейно-науковий, психолого-педагогічний та методичний рівні, спортивна діяльність. Сучасна педагогічна технологія взяла курс на розвиваюче навчання.

  Автор: Бабич О. М.

  Добавлено: 2011-10-21
  Переглядів: 7375

 • Фізичні якості

  Категорія: реферат

  Розвиток рухових (фізичних) якостей полягає в тому, щоб у процесі занять фізкультурою розвивати в учнів швидкість, силу, спритність, витривалість. Цей процес тісно пов'язаний з формуванням рухових навичок і зумовлений обсягом і характером рухової активності дитини...

  Автор: Бабич О. М.

  Добавлено: 2012-02-13
  Переглядів: 44940

 • Засоби фізичного виховання

  Категорія: реферат

  Визначивши мету і завдання будь-якої діяльності, її суб'єкти підбирають адекватні засоби фізичного виховання їх вирішення.
  Знання засобів фізичного виховання дозволить вчителю обирати найефективніші з них і розробляти нові відповідно до конкретно поставлених педагогічних завдань.

  Автор: Бабич О. М.

  Добавлено: 2012-02-14
  Переглядів: 10187

 • Класифікація вправ легкоатлета

  Категорія: реферат

  Усі легкоатлетичні вправи поділяються на п'ять видів фізичних вправ: ходьбу, біг, стрибки, метання і багатоборства. В кожному з цих класифікації вправ існують свої різновиди та варіанти як для жінок, так і для чоловіків. Фізичні вправи забезпечують розвиток сили, швидкості, витривалості, поліпшують рухливість у суглобах, розширюють коло рухових навичок, сприяють вихованню вольових якостей.

  Автор: Бабич О. М.

  Добавлено: 2012-02-14
  Переглядів: 11471

 • Завдання фізичного виховання

  Категорія: реферат

  Мета фізичного виховання витікає з основного завдання виховання, яке полягає в необхідності підготувати всебічно розвинутих, активних та здорових членів суспільства, які органічно поєднує в собі гуманістичні і загальнолюдські позитивні риси особистості, гармонію фізичного та психічного розвитку.

  Автор: Бабич О.М.

  Добавлено: 2012-02-15
  Переглядів: 8564

 • Методи навчання

  Категорія: реферат

  Спеціально упорядкована сукупність методів, методичних прийомів, засобів та форм навчання утворює методику. У процесі фізичного виховання формуються методики навчання конкретних рухових дій...

  Автор: Бабич О. М.

  Добавлено: 2012-02-15
  Переглядів: 11747

 • Особливості роботи педагога в таборі

  Категорія: реферат

  1. Особливості роботи педагога-організатора в умовах табірного літа;
  2. Вимоги, що висуваються до особистості педагога-організатора ЛОТ та його роботи;
  3. Поняття про робочий план-мережу;
  4. Особистий план роботи педагога-організатора;
  5. План-щоденник як одна з форм особистого плану педагога-організатора; їх різновиди;
  6. Оптимальні умови для забезпечення ефективності планування роботи педагога-організатора;
  7. Створення стабільних та тимчасових органів учнівського керівництва в умовах табірного літа;
  8. Форми залучення дітей до планування виховної роботи у таборі.

  Автор: Бабич О. М.

  Добавлено: 2011-10-21
  Переглядів: 1982

 • Характеристики рухів

  Категорія: реферат

  З позицій біомеханіки у часі рухи характеризуються його моментами, тривалістю і темпом. Змінюючи тривалість виконання вправ (час бігу, тривалість статичних положень та ін.), можна регулювати загальний обсяг навантаження...

  Автор: Бабич О. М.

  Добавлено: 2012-02-15
  Переглядів: 9991