Багато корисної інформації з фізкультури - реферати абсолютно безкоштовно.

 • Розвиток стрибучості волейболіста

  Категорія: реферат

  Стрибучість - це якість волейболіста, яка займає одне із перших і головних якостей, яку повинен розвивати волейболіст, що значно визначає рівень гри в волейбол. Тому розвитку стрибучості необхідно приділяти багато уваги...

  Автор: Олександр Бабич

  Добавлено: 2013-01-31
  Переглядів: 7838

 • Фізична культура як засіб формування здорового способу життя студентів

  Категорія: реферат

  Формування і розвиток національної системи фізичного виховання студентів потребує нового змісту та пошуку ефективних форм, засобів і методів підготовки та підвищення кваліфікації вчителів.
  Фізичне виховання і спорт тісно пов'язані з іншими видами виховання: розумовим, моральним, трудовим, естетичним і внаслідок цього значно впливають на розвиток людини в суспільстві. Спорт об'єднує в собі майже всі види людської діяльності: пізнавальну, ціннісно-орієнтаційну, спілкування тощо.

  Автор: Артем

  Добавлено: 2013-03-10
  Переглядів: 10253

 • Удосконалення техніко-тактичної підготовки футболістів

  Категорія: реферат

  Рівень майстерності висококваліфікованих футболістів значною мірою визначається якістю техніко-тактичної підготовки в дитячо-юнацькому віці й особистісних особливостей, що забезпечують високу ефективність діяльності.
  Індивідуалізація техніко-тактичної підготовки з урахуванням індивідуально-психологічних характеристик особистості й змагальної діяльності дозволить оптимізувати використання засобів і методів підготовки, підвищити рівень спортивних досягнень.

  Автор: Олександр Бабич

  Добавлено: 2013-04-28
  Переглядів: 2627

 • Старт

  Категорія: Реферат

  Спринтерський біг починають з положення низького старту. Для цього використовують опорні стартові колодки або станки, які дозволяють більш ефективно набирати максимальну швидкість бігу.
    Розташування стартових колодок залежить від антропометричних показників і рівня швидкісно  – силової підготовки бігуна.

  Автор: Олександр Бабич

  Добавлено: 2013-09-12
  Переглядів: 3640

 • Особливості координаційних здібностей

  Категорія: реферат

  Найбільш інтенсивно показники координаційних здібностей наростають з 7 до 9 і з 9 до 11-12 років. Тому в рамках цих вікових періодів існують дуже сприятливі соціальні, психічно - інтелектуальні, анатомо-фізіологічні і моторні передумови для швидкого розвитку і вдосконалення КЗ.

  Автор: Бабич Олександр

  Добавлено: 2013-12-08
  Переглядів: 2464

 • Коригуюча ритмічна гімнастика при порушенні осанки

  Категорія: реферат

  Комплекс вправ для формування правильноъ постави. Коригуюча гімнастика при порушенні осанки. В рефераті міститься 10 не складних, але корисних вправ. Скачать комплекс вправ можно одним кликом.

  Автор: Бабич Олександр

  Добавлено: 2013-12-12
  Переглядів: 3557

 • Спеціальні фізичні здібності і техніко-тактичний арсенал в структурі ігрової змагальної діяльності

  Категорія: Реферат

  Змагання є відмінною рисою спорту, тому специфіка змагальної діяльності спортсменів визначає відмінні риси видів спорту та істотно впливає на побудову і зміст процесу багаторічної спортивної підготовки, вибір засобів і методів тренування, нормативних вимог. У свою чергу, оптимальне поєднання компонентів тренування специфіці виду спорту забезпечує ефективність змагальної діяльності, яка тісно пов'язана зі спортивними досягненнями.

  Автор: Олександр Бабич

  Добавлено: 2014-03-01
  Переглядів: 1807

 • Інтегральна підготовка волейболістів

  Категорія: реферат

  Інтегральна підготовка являє собою систему тренувальних впливів, покликану максимально використовувати тренувальні ефекти технічної, тактичної, фізичної та інших видів підготовки в змагальної діяльності волейболістів.

  Автор: Бабич Олександр

  Добавлено: 2014-03-03
  Переглядів: 4572