Сайт - mylifesport.ru - це інформаційний портал, який містить спортивні матеріали - різні уроки фізкультури, лекції, курсові роботи, спортивні свята, методичні матеріали на допомогу підготовки як вчителям, так і студентам!

 • Блокування нападающого удару - відео

  Категорія: відео

  Розбір техніки блокування нападаючого удару.

  Автор: Олександр Бабич

  Добавлено: 2013-05-23
  Переглядів: 2325

 • Удосконалення техніко-тактичної підготовки футболістів

  Категорія: реферат

  Рівень майстерності висококваліфікованих футболістів значною мірою визначається якістю техніко-тактичної підготовки в дитячо-юнацькому віці й особистісних особливостей, що забезпечують високу ефективність діяльності.
  Індивідуалізація техніко-тактичної підготовки з урахуванням індивідуально-психологічних характеристик особистості й змагальної діяльності дозволить оптимізувати використання засобів і методів підготовки, підвищити рівень спортивних досягнень.

  Автор: Олександр Бабич

  Добавлено: 2013-04-28
  Переглядів: 2629

 • СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ СТРИБКА УДОВЖИНУ З РОЗБІГУ

  Категорія: Курсова робота

  Актуальність дослідження проблеми формування технічної майстерності спортсменів посідає одне з провідних місць у сучасній світовій та українській науково-методичній літературі (Д.Д.Донський, 1991; С.С.Єрмаков, 1997; В.Н.Платонов, 1997; Л.П.Матвєєв, 1999; J.Hay, 1990; Schnabel, 1994 й ін.). Незважаючи на широкий спектр досліджень, проведених з даної теми залишаються ще не досить вивченими питання, стосовно удосконалення техніки виконання стрибків у довжину з розбігу (D.Hay, 1987; А.П.Стріжак, 1992; В.Г.Конестяпін, 1997; В.Бобровник, 1998; Го Юан Чі, 2000; М.Карапетян, 1998 й ін.). Тепер усе ще не знайшли належного пояснення особливості заключної частини розбігу, такі як: зниження траєкторії руху центра мас тіла спортсмена, зменшення довжини останнього кроку, зміна швидкості розбігу та його ритмової структури (Попов, 1996; Чи Чинь Шан, 1997; Чі Лін, 1999; Чао Бін Тін, 2000; В.Бобровник, 2000). Отже різнобічне вивчення техніки виконання спортсменами стрибка у довжину є важливим і актуальним завданням, що має практичне значення.
  Об'єкт дослідження – тренувальний процес, спрямований на удосконалення техніки виконання стрибка у довжину з розбігу.

  Автор: Бабич О. М.

  Добавлено: 2013-04-13
  Переглядів: 5053

 • Відкритий урок з гімнастики для 7 класу

  Категорія: уроки

  Завдання:

  1. Повторити комплекс коригуючої гімнастики, направленої на профілактику захворювань опорно-рухового апарату.
  2. Закріпити акробатичну комбінацію для хлопців і для дівчат.
  3. Сприяти розвитку фізичних якостей, гнучкості і різних груп м’язів, а також почуттю ритму і координації рухів.

  Автор: Вадим

  Добавлено: 2013-03-19
  Переглядів: 7472

 • Фізична культура як засіб формування здорового способу життя студентів

  Категорія: реферат

  Формування і розвиток національної системи фізичного виховання студентів потребує нового змісту та пошуку ефективних форм, засобів і методів підготовки та підвищення кваліфікації вчителів.
  Фізичне виховання і спорт тісно пов'язані з іншими видами виховання: розумовим, моральним, трудовим, естетичним і внаслідок цього значно впливають на розвиток людини в суспільстві. Спорт об'єднує в собі майже всі види людської діяльності: пізнавальну, ціннісно-орієнтаційну, спілкування тощо.

  Автор: Артем

  Добавлено: 2013-03-10
  Переглядів: 10262

 • План - конспект уроку з волейболу

  Категорія: уроки

  Задачі уроку:
  1) Навчити техніки виконання передачі м'яча двома руками зверху;
  2) Закріпити техніку імітації прямої верхньої передачі;
  3) Повторити техніку переміщень по волейбольному майданчику.

  Автор: Олександр Бабич

  Добавлено: 2013-03-04
  Переглядів: 26894

 • Розвиток стрибучості волейболіста

  Категорія: реферат

  Стрибучість - це якість волейболіста, яка займає одне із перших і головних якостей, яку повинен розвивати волейболіст, що значно визначає рівень гри в волейбол. Тому розвитку стрибучості необхідно приділяти багато уваги...

  Автор: Олександр Бабич

  Добавлено: 2013-01-31
  Переглядів: 7853

 • Засоби вдосконалення швидкості волейболіста

  Категорія: реферат

  Для розвитку рухових реакцій волейболіста у поєднанні з іншими проявами швидкості найефективнішими для розвитку цієї якості є рухливі і спортивні ігри за спрощеними правилами та на менших, відносно стандартних, майданчиках, тобто, можливо, це гра на пів майданчика, тільки через сітку, тощо.

  Автор: Олександр Бабич

  Добавлено: 2013-01-20
  Переглядів: 2252