Сайт - mylifesport.ru - це інформаційний портал, який містить спортивні матеріали - різні уроки фізкультури, лекції, курсові роботи, спортивні свята, методичні матеріали на допомогу підготовки як вчителям, так і студентам!

 • Ігровий формат

  Категорія: лекция

  1. Набір очка, виграш партії та матчу;
  2. Виграш партії;
  3. Неявка та неповна команда;
  4. Структура гри;
  5. Розминка;
  6. Початкове розставлення команди;
  7. Помилка в розставленні;
  8. Заміна гравців;
  9. Виключна заміна.

  Автор: Бабич О. М.

  Добавлено: 2011-10-21
  Переглядів: 1805

 • Ігрові дії

  Категорія: лекция

  1. Гра з м'ячем;
  2. Послідовне та одночасне торкання до м’яча;
  3. Характеристики удару;
  4. М'яч, що перетинає сітку;
  5. Перенесення рук через сітку;
  6. Помилки гравця біля сітки;
  7. Порядок подачі;
  8. Заслон;
  9. Обмеження при атакуючому ударі;
  10. Помилки при блокуванні.

  Автор: Бабич О. М.

  Добавлено: 2011-10-21
  Переглядів: 2331

 • Перерви та зартимки

  Категорія: лекция

  1. Звичайні перерви в грі;
  2. Заміна гравця;
  3. Затримки гри;
  4. Санкції за затримки;
  5. Виключні перерви в грі;
  6. Довготривалі перерви;
  7. Перерви та зміна майданчиків;
  8. Гравець ліберо;
  9. Призначення Ліберо;
  10. Дії за участю Ліберо.

  Автор: Бабич О. М.

  Добавлено: 2011-10-21
  Переглядів: 3131

 • Поведінка учасників, судді

  Категорія: лекция

  1. Вимоги до поведінки спортсменів та суддівські санкції;
  2. Суддівська бригада та процедури;
  3. Головний суддя та його повноваження;
  4. Перший суддя та його повноваження;
  5. Другий суддя та його повноваження;
  6. Секретар та його повноваження;
  7. Суддя-інформатор та його повноваження;
  8. Лінійний суддя та його повноваження.

  Автор: Бабич О. М.

  Добавлено: 2011-10-21
  Переглядів: 2242

 • Розвиток фізичних якостей волейболіста

  Категорія: лекция

  1. Розвиток основних фізичних якостей;
  2. Розвиток швидкісно-силових якостей;
  3. Розвиток спеціальної витривалості;
  4. Розвиток абсолютної сили;
  5. Розвиток витривалості;
  6. Розвиток спритності;
  7. Розвиток гнучкості;
  8. Морально-вольова (психологічна) підготовка.

  Автор: Бабич О. М.

  Добавлено: 2011-10-21
  Переглядів: 13874

 • Техніка та методика навчання техніці виконання передачі м’яча двома руками зверху

  Категорія: лекция

  1. Cтійки, переміщення та техніка виконання переміщень;
  2. Біг, схресті кроки, приставні кроки, випади, стрибки, падіння;
  3. Вправи за допомогою яких формуються ці навики;
  4. Навчання техніці передач м’яча двома руками зверху;
  5. Навчання вихідному положенню;
  6. Навчання зустрічному руху рук; правильному розміщенню рук, кистей, тулуба, ніг;
  7. Навчання техніці передачі м’яча зверху двома руками після переміщення;
  8. Навчання техніці передачі м’яча за голову;
  9. Навчання техніці передачі м’яча двома руками зверху, який летить з швидкістю більше 12 м в секунду;
  10. Навчання техніці виконання передачі м’яча двома руками зверху з подальшим перекатом на спину і стегно – таз – спину;
  11. Навчання умінню групуватись при перекатах на спину;
  12. Навчання перекату зі стегна на таз-спину при переміщеннях в сторону.

  Автор: Бабич О. М.

  Добавлено: 2011-10-21
  Переглядів: 18227

 • Завдання та зміст діяльності викладача

  Категорія: реферат

  Вирішальним чинником у підготовці висококваліфікованих спеціалістів із фізичного виховання є особа викладача, його ідейно-науковий, психолого-педагогічний та методичний рівні, спортивна діяльність. Сучасна педагогічна технологія взяла курс на розвиваюче навчання.

  Автор: Бабич О. М.

  Добавлено: 2011-10-21
  Переглядів: 6466

 • Особливості роботи педагога в таборі

  Категорія: реферат

  1. Особливості роботи педагога-організатора в умовах табірного літа;
  2. Вимоги, що висуваються до особистості педагога-організатора ЛОТ та його роботи;
  3. Поняття про робочий план-мережу;
  4. Особистий план роботи педагога-організатора;
  5. План-щоденник як одна з форм особистого плану педагога-організатора; їх різновиди;
  6. Оптимальні умови для забезпечення ефективності планування роботи педагога-організатора;
  7. Створення стабільних та тимчасових органів учнівського керівництва в умовах табірного літа;
  8. Форми залучення дітей до планування виховної роботи у таборі.

  Автор: Бабич О. М.

  Добавлено: 2011-10-21
  Переглядів: 1499