Дана рубрика містить курсові з фізкультури та спорту, і є платним. Встановлені мінімальні ціни для того, що б відсіяти халавщіків! Наші роботи є авторськими - на інших сайтах даних робіт немає!

 • Еволюція тактик гри в футбол

  Категорія: Курсова робота

  Актуальність роботи.
  Футбол – найбільш популярна гра видів спорту. Цю гру полюбили в усьому світі. Футбол швидко ввійшов у побут і сучасної молоді. Змагання першостей міст та областей, студентські та шкільних змаганнях. що завершуються першостями країни, проводяться щорічно.

  Автор: Бабич О. М.

  Добавлено: 2013-07-08
  Переглядів: 6757

 • Особливості розвитку швидкістно - силових здібностей метальників списа

  Категорія: Курсова робота

  Актуальність. Метання спису, як вид спорту і засіб фізичного розвитку є прикладна, координаційно-складна рухова дія, в процесі виконання якої бере участь велика кількість рухових ланок тіла, необхідні узгодженість в їх русі і визначає зусилля у просторі, в часі і за м’язових зусиль.

  Автор: Бабич О. М.

  Добавлено: 2013-07-13
  Переглядів: 4906

 • Методика та послідовність швидкості кидків м'яча в кошик однією і двома руками на уроках фізичної культури з учнями старшого шкільного віку

  Категорія: Курсова робота

  Актуальність. У сучасному житті усе більше використання занять фізичними вправами спрямовано не на досягнення високих результатів, а на підвищення їхнього оздоровчого впливу на широкі маси населення. Для рішення цієї глобальної проблеми найбільш ефективними засобами є, насамперед, спортивні ігри [ Матвєєв Л.П, 1991].
  Сучасний баскетбол перебуває в стадії бурхливого творчого підйому, спрямованого на активізацію дій, як у нападі, так і у захисті.

  Автор: Бабич О. М.

  Добавлено: 2013-07-13
  Переглядів: 8364

 • Особливості проведення уроків фізкультури в молодших, середніх, старших класах

  Категорія: Курсова робота

  Актуальність роботи. Як загальна підсистема фізичної культури фізичне виховання дітей та молоді організовується в рамках соціальної програми визначена державними стандартами з метою підготовки молодого покоління до творчої, здорової життєдіяльності. Дана підготовка здійснюється шляхами оволодіння духовними та фізичними цінностями, які здобуваються на уроках фізичної культури, передбаченими навчальними програмами у організованому педагогічному процесі виховання.

  Автор: Бабич О. М.

  Добавлено: 2013-07-14
  Переглядів: 10391

 • Форми організації, особливості методики занять з дітьми дошкільного віку

  Категорія: Курсова робота

  Актуальність. Відомо, що мета фізичного виховання є забезпечення всебічного гармонійного розвитку особистості, формування звички до занять фізичною культурою, як складовою частиною загальної культури[28, 33]. Всебічний розвиток особистості передбачає гармонійне поєднання розумового, фізичного, морального, естетичного, трудового виховання, єдність свідомості і поведінки.

  Автор: Бабич О. М.

  Добавлено: 2013-07-27
  Переглядів: 7975

 • Спортивна підготовка як педагогічний процес. Поняття про спортивну підготовку

  Категорія: Курсова робота

  Актуальність. Одним з основних завдань педагогіки фізичної культури є розробка системи, яка забезпечила б оптимальний розвиток індивідуальних здібностей учнів...
  Мета: дослідити та визначити структуру спортивної підготовки, вплив педагога - тренера на формування спортсмена.
  Об’єкт дослідження: сучасна багаторічна підготовка спортсмена.
  Предмет дослідження: виховання та процес відбору в процесі багаторічної підготовки спортсмена.

  Автор: Бабич О. М.

  Добавлено: 2013-07-30
  Переглядів: 8238

 • Види фізичних навантажень та їх призначення у вихованні школярів

  Категорія: Курсова робота

  Об’єкт дослідження – фізичне навантаження у школярів.
  Предмет дослідження – навчання учнів руховим умінням та навичкам на уроках фізичної культури з використанням навантажень різних обсягів рухової активності.
  Мета дослідження – проаналізувати дозування навантаження у процесі фізичного виховання дітей загальноосвітньої середньої школи...

  Автор: Бабич О. М.

  Добавлено: 2013-07-31
  Переглядів: 8633